30 Kasım 2021 Salı

Malatyam

- Malatya Portalı
Malatyam
Header Reklam

Kuran'ı Kerim Süreleri

Kur'an-ı Kerimde toplam 114 süre bulunmaktadır. Kuran sürelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Arama yaparak istediğiniz süreyi hızlıca bulabilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim Süreleri

SüreSayfaSüreSayfa
Fatiha Süresi0Mücadele Süresi541
Bekara Süresi1Haşr Süresi544
Al-i İmran Süresi49Mümtehine Süresi548
Nisa Süresi76Saff Süresi550
Maide Süresi105Cum'a Süresi552
En'am Süresi127Münafikun Süresi553
A'raf Süresi150Teğabün Süresi555
Enfal Süresi176Talak Süresi557
Tevbe Süresi186Tahrim Süresi559
Yunus Süresi207Mülk Süresi561
Hud Süresi220Kalem Süresi563
Yusuf Süresi234Hakka Süresi565
Ra'd Süresi248Me'aric Süresi567
İbrahim Süresi254Nuh Süresi569
Hicr Süresi261Cinn Süresi571
Nahl Süresi268Müzzemmil Süresi573
İsra Süresi281Müddessir Süresi574
Kehf Süresi292Kıyame Süresi576
Meryem Süresi304İnsan Süresi577
Ta-Ha Süresi311Mürselat Süresi579
Enbiya Süresi321Nebe' Süresi581
Hacc Süresi331Nazi'at Süresi582
Mü'minun Süresi341Abese Süresi584
Nur Süresi349Tekvir Süresi585
Furkan Süresi358İnfitar Süresi586
Şu'ara Süresi366Mutaffifin Süresi587
Neml Süresi376İnşikak Süresi588
Kasas Süresi384Büruc Süresi589
Ankebut Süresi395Tarık Süresi590
Rum Süresi403A'la Süresi591
Lokman Süresi410Gaşiye Süresi591
Secde Süresi414Fecr Süresi592
Ahzab Süresi417Beled Süresi593
Sebe' Süresi427Şems Süresi594
Fatır Süresi433Leyl Süresi595
Yasin Süresi439Duha Süresi595
Saffat Süresi445İnşirah Süresi596
Sad Süresi452Tin Süresi596
Zümer Süresi457Alak Süresi597
Mü'min Süresi466Kadr Süresi598
Fussilet Süresi476Beyyine Süresi598
Şura Süresi482Zilzal Süresi599
Zuhruf Süresi488Adiyat Süresi599
Duhan Süresi495Kari'a Süresi600
Casiye Süresi498Tekasür Süresi600
Ahkaf Süresi501Asr Süresi601
Muhammed Süresi506Hümeze Süresi601
Fetih Süresi510Fil Süresi601
Hucurat Süresi514Kureyş Süresi602
Kaf Süresi517Ma'un Süresi602
Zariyat Süresi519Kevser Süresi602
Tur Süresi522Kafirun Süresi603
Necm Süresi525Nasr Süresi603
Kamer Süresi527Tebbet Süresi603
Rahman Süresi530İhlas Süresi604
Vakı'a Süresi533Felak Süresi604
Hadid Süresi536Nas Süresi604
Etiketler:
  • Kuran'ı Kerim Süreleri,
PAYLAŞ
https://www.malatyam.com/kuran/sureler.html