Prof. Dr.  Mehmet Kubat

Prof. Dr. Mehmet Kubat

mehmetkubat@gmail.com

KUTLU ELÇİYİ ANARKEN (II)

KUTLU ELÇİYİ ANARKEN (II)

Çoğunlukla yalan-yanlış, zayıf ve uydurma rivayetlere dayanan Hz. Muhammed (s.a.v.) portresi, ütopik, peşinden gidilmesi imkânsız, taklidi mümkün olmayan, gerçek dışı bir peygamber portresidir. Bu sakat peygamber tasavvurunun oluşumunda tabulaştırılmış kimi ön kabuller başat rol oynamakta ve böylece Kur’an’ın Hz. Muhammed (s.a.v.)’e dair çizdiği aydınlık portre perdelenmeye çalışılmaktadır.

Bu konuda düşülen bariz hatalardan biri, sürekli olarak Rasûlullah (s.a.v.)’ın peygamberlikten önceki hayatına atıflarda bulunularak, bu dönemin adeta kutsanması gerektiğine dair yapılan aşırı vurgudur. Oysa Hz. Peygamber (s.a.v.)’in nübüvvet öncesi yaşam biçiminin bizi bağlayıcı, öykünülecek bir yanı yoktur ve bu açıdan bize yüklediği herhangi bir sorumluluk boyutu da bulunmamaktadır. Bilakis Rasûlullah (s.a.v.)’a peygamberlik verilmeden önceki dönem Kur’an’da, hadislerde ve sahabîlerin sözlerinde “Câhiliyye Dönemi” veya “Câhiliyye Çağı” olarak adlandırılarak, bu zaman süreci bütün yönleriyle kötülenmiştir. Yoksa câhiliyye hükmünü mü arıyorlar? İyi bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?” (Mâide, 5/50) âyetinde “câhiliyye hükmü”, her bakımdan “İslâmî öğretinin zıddı” olarak kullanılmıştır. Çünkü İslâm bütünüyle her tür gerçekliğin bilgisine sahip olan Yüce Allah’ın gönderdiği öğretiye dayanıyorken, câhiliyye mahza hakikat demek olan İslâm’ın yolundan sapan ve ona karşı duran her tür görüş, fikir, düşünce, ideoloji, dünya görüşü veya felsefeye dayanmaktadır. Nitekim câhiliye dönemi Arap toplumu da, başta insanî ve ahlâkî değerler olmak üzere hemen her açıdan bozulmuş ve çürümüş, bu yönüyle vahyin gelmesine en fazla ihtiyaç hissedilen bir toplumdu. Bu yüzden âlimler, fertlerin İslâm’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslâmî dönemdekilerden ayırmak için “câhiliyye” kavramını kullanmışlardır. Yüce Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in nübüvvet öncesi dönemdeki konumu belirtmek için “Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin” (Şûrâ, 42/52) buyurarak, o (s.a.v.)’nun ilâhî vahiyden habersiz olarak yaşadığı bu zaman diliminin tam bir karanlık çağ olduğuna vurgu yapmış; kendisinin ancak nübüvvetten, yani ilâhî vahiyden sonra dünya ve âhiret saadeti için gerekli olan bilgilerle donatıldığını ve bu sayede mutlak doğrulardan haberdar edildiğini bildirmiştir.

Bu konuda düşülen bariz hatalardan bir diğeri de, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in, sanki çocukluğundan itibaren Peygamber olacağının bilincindeymiş gibi takdim edilmesidir. Oysa Hz. Muhammed (s.a.v.)’in, peygamberlikten önce nübüvvet, kitap ve vahiy konusunda bilgisi yoktu ve o (s.a.v.) kesinlikle peygamber olacağını da bilmiyordu. Sen, bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o, Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi” (28/Kasas, 86) âyeti, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kendisine risâlet görevi verilmeden önce bir peygamber olarak tayin edileceğini hiç beklemediğini, böyle bir görevi asla ummadığını ve peygamberlik görevini temenni etmediğini, bu nedenle de bu süre zarfında asla bir peygambermiş gibi davranmadığını ifade eder. Nitekim “Sen bundan önce bir kitap okumuyordun, elinle de onu yazmıyorsun” (29/Ankebût, 48) âyeti, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberlikten önce ilâhî içerikli herhangi bir kitap okumak ve kutsal öğretilerden haberdar olmak şöyle dursun, eline kalem dahi almadığını, dolaysıyla da bu dönem zarfında ilâhî bilgiye sahip olmadığını, derin bilgilere ve mutlak hakikatlere ancak kendisine risâlet verildikten sonra, yani vahiy yoluyla sahip olduğunu ispatlar. Yine Seni dalâlette (Kur’ândan, peygamberlikten, şeriattan habersiz; başına buyruk bir kavim içinde tek başına, yapayalnız kalmış; câhiliyyet çölünde yol yordam bilmez, yolunu yitirmiş, şaşkın; fakat hidayeti arzular halde) bulup, hidâyete (doğru yola) erdirmedi mi?”(Duhâ, 93/7) âyeti de peygamberlikten önceki dönemin Hz. Muhammed (s.a.v.) için tam bir kararsızlık ve şaşkınlık çağı olduğunu, hidâyetin yani onun (s.a.v.) doğru yola iletilmesinin nübüvvet sonrası dönemde olduğunu belirtir. Ayrıca Hâlbuki sen (Kur’an’dan) önce bunlardan gâfil (habersiz) idin” (Yûsuf, 12/3) âyeti ise Rasûlullah (s.a.v.)’ın peygamberlikten önce eşya ve olayların künhüne vâkıf olmadığını, bu süre zarfında hakiki gerçeklikten ve esas bilgilerden gâfil bulunduğunu, Yüce Allah’ın hakikati ancak nübüvvetten sonra kendisine bildirdiğini açıklar.

Demek oluyor ki “câhiliye çağı” olarak nitelendirilen söz konusu karanlık çağ, Nübüvvet nûruyla, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Yüce Allah’tan getirdiği ilâhî vahiyle, eş deyişle Kur’an’ın öğretileriyle kısa bir zaman zarfında aydınlık bir çağa dönüştürülmüştür. Şayet peygamberlik öncesi çağ kutsanacak bir dönem olsaydı, o zaman nübüvvetin, ilâhî vahyin ve bilhassa Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bu çağı değiştirmek için olanca gücüyle çalışıp çabalamasının, olağan üstü cehd ve gayretinin, bu doğrultuda insanı hayrette bırakacak ölçüde mücadele vermesinin bir anlamı olabilir miydi?

O halde denebilir ki, Kur’an’ın Andolsun Allah’ın Rasûlü’nde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır(Ahzâb, 33/21)âyetiyle bizden öykünmemizi, taklit etmemizi, örnek ve ibret almamızı istediği dönem peygamberlik öncesi dönem değil, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in nübüvvet sonrası bir “beşer peygamber” olarak sürdürdüğü peşinden gidilebilir, taklit edilebilir, en önemlisi de fedakârlık gerektiren yaşam biçimidir. Kur’an, Müslümanlardan Hz. Peygamber (s.a.v.)’in nübüvvetten sonraki davranışlarını ve sürdürdüğü hayat tarzını bir örnek model olarak kabul etmelerini istemekte, onlardan ısrarla kişilik ve karakterlerini bu modele göre şekillendirmelerini talep etmektedir.

Bu konuya yine devam edeceğiz…

mehmetkubat@gmail.com 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 4
Bugün : 143
Bu Ay : 4509
Toplam : 4509

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom