Araştırmacı kampı açılıyor

BİLSAM, geleneksel KURTUBA akademi okulununu açıyor. Lisans ve lisansüstü öğrenciler yararlanacak.

Araştırmacı kampı açılıyor Malatya Eğitim

BİLSAM KURTUBA AKADEMİ "ARAŞTIRMACI KAMPI" 11 Temmuz-12 Ağustos 2016 başlıyor.

 

Amacı; İl içi ve il dışından katılacak lisans ve lisansüstü öğrencilerine bilim, bilim felsefesi, araştırma, araştırma yöntemleri, yöntembilim, literatür tarama, tez oluşturma vb konularda formasyon kazandırmak ve araştırmacı niteliklerine sahip kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.  

Katılım Şartları ve Çalışma Süreci

Programa lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilecektir.

Kabul edilen katılımcılardan tam devam istenecektir.  

Kontenjan 40 kişidir. Katılımcılar mülakatla belirlenecek ve lisansüstü öğrencileri ile lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.

Programlar sanat, sosyal, fen, sağlık, eğitim vb. alan farkı gözetilmeksizin ortak uygulanacaktır.

Program sırasında verilen okuma, yazma ve araştırma ödevlerinin yerine getirilmesi zorunlu olacaktır.   

Program interaktif öğretim yöntemleriyle yürütülecek ve katılımcıların aktif katılımına imkân tanınacaktır.  

Proje kapsamında seminer, müzakere ve sosyal programlara yer verilecektir.

Kamp 5 hafta sürecek ve çalışmalar haftanın Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine yerleştirilecektir. Ayrıca haftada bir gün sosyal program uygulanacaktır.

Araştırmacı kampına katılacak araştırmacıların program sonunda bir makale hazırlamaları, bunu bildiriye dönüştürmeleri ve 5-6 Kasım 2016’da gerçekleştirilecek Kurtuba Akademi III. Ulusal Öğrenci Sempozyumunda sunmaları teşvik edilecektir.

Günlük programlar aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

10.00-12.00:  I. Oturum     (Akademik sunum-ders)

12.00-13.30:  Dinlenme

13.30-15.30:  II. Oturum    (Akademik sunum-ders)

15.30-17.30:  III. Oturum   (Müzakere) 

Dersler 20’şer, müzakereler ise 10’ar kişilik gruplarla yapılacaktır. Her grup günde 4, haftada 12, toplamda ise 60 saat ders alacak ve 30 saat müzakereye katılacaktır. Sosyal programlar ortak uygulanacaktır. Proje yönetiminden izin alınmak şartıyla derslere ve müzakerelere misafir katılımcı alınabilir. Ancak bu katılımcılar sadece dinlemek üzere orada bulunur, derse ve müzakereye katılamazlar.     

 

Dersler ve Öğretim Elemanları

Bilim, Yöntem ve Eleştiri                          4 saat     Emin Çelebi                 Öğr. Üyesi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1               8 saat     Gökhan Tuncel            Öğr. Üyesi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2               8 saat     Oğuzhan Göktolga       Öğr. Üyesi

Veri Toplama Teknikleri                          4 saat     Bünyamin Akdemir      Öğr. Üyesi

Stratejik Planlama                                   4 saat     Aydın Usta                  Öğr. Üyesi

Yapay Zekâ Teknikleri                            4 saat     Hasan Söyler               Öğr. Üyesi

Bilimsel Araştırmalarda Etik                     4 saat     Mehmet Sağlam         Öğr. Üyesi

Sanat ve Estetik                                      4 saat     Muzaffer Yılmaz           Öğr. Üyesi

Sosyal Girişimcilik ve Gönüllü Yön.          4 saat     İbrahim Gezer Öğr. Üyesi

İnsan, Ekosistem ve Çevre                      2 saat     Mehmet Önal               Öğr. Üyesi      

Akademik Üslup ve Dil                           2 saat     İlhan Erdem                 Öğr. Üyesi

Matematik Felsefesi                                2 saat    Bilal Altay                     Öğr. Üyesi

Proje Döngüsü Yönetimi                          8 saat   Hasan Toman               Eğitimci/Uzman

Sayısal Verilerin Yorumlanması                2 saat     İlhami Polat                  Y. Mühendis

Müzakere Konuları ve Yürütücüleri

Dil, Anlam ve Varlık İlişkisi                                   Emin Çelebi                 Öğr. Üyesi

Ahlaki Gelişim ve Temel İlkeler                             Mehmet Sağlam           Öğr. Üyesi

Mutluluk ve Ahlak İlişkisi:                                      Mehmet Önal              Öğr. Üyesi

Akıl ve Akılcılık                                                     Emin Çelebi                 Öğr. Üyesi

Medya - Siyaset İlişkisi                                        Hasan Topbaş Öğr. Üyesi

Siyaset - Ekonomi İlişkisi                                      Selahattin Bakan          Öğr. Üyesi

Eğitim - Özgürlük İlişkisi                                        Mehmet Sağlam           Öğr. Üyesi

Tıp ve Etik                                                            Şahin Efil                     Öğr. Üyesi

Kent ve Estetik                                                     Yüksel Göğebakan      Öğr. Üyesi

Akademisyen – Toplum ilişkisi                               Yelda Polat                  Sosyal Girişimci

Türkiye’de Sivil Toplum ve Örgütlülük       Ferman Salmış         Sosyal Girişimci

İslam ve Demokrasi                                              Hüseyin Sarıgül            Sosyal Girişimci

Anayasa ve Yönetim Sistemi Tartışmaları Ahmet Karadağ             Öğr. Üyesi

Günceli Belirlemede Sosyal Medyanın Gücü          Emin Babacan Öğr. Üyesi

Toplumsal Bütünleşmede Kültür İmgeleri Fazıl Ercan                     Öğr. Gör.

Türkiye’de Toplumsal Ayrışmanın Kaynakları        Gökhan Tuncel            Öğr. Üyesi

Türkiye’nin Ar-Ge ve Katma Değer Sorunu           İbrahim Gezer Öğr. Üyesi

Proje Yürütme Kurulu 

İbrahim GEZER                     Öğr. Üyesi                     Proje Sorumlusu

Murat AŞAN                        Sosyal Girişimci  Proje Koordinatörü

Neslihan DOĞAN                 Halkla İlişkiler                Proje Sekreteri

Emin ÇELEBİ                       Öğr. Üyesi                     Üye

Mehmet SAĞLAM               Öğr. Üyesi                     Üye

Yelda POLAT                       Eğitimci                          Üye

Ayşegül TOPRAK                Eğitimci              Üye

Metin BENLİ                        Eğitimci                          Üye

İlhami POLAT                       Mühendis                       Üye

Osman KARACAN              Tarihçi                           Üye

Hatice DOĞRUYOL             İlahiyat                           Üye

Zeynep DOĞRUYOL           İlahiyat                           Üye

Gamze EKİN                        Felsefe                           Üye

İsa AKGÜL                          Sosyal Girişimci  Üye

İlyas KARABEKMEZ          Siyaset Bilimi                 Üye

 

Proje Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK             (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ              (Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler)

Prof. Dr. Bilal ALTAY                        (Matematik)

Prof. Dr. Hasan PEKTEMİR                          (Tıp, Sağlık)

Prof. Dr. İbrahim GEZER                                (Mühendislik)

Prof. Dr. Mehmet KUBAT                             (İlahiyat)

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN                           (İlahiyat)

Prof. Dr. Nusret AKPOLAT                           (Tıp, Sağlık)

Doç. Dr. Aydın USTA                        (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)

Doç. Dr. Bünyamin AKDEMİR                      (İşletme)

Doç. Dr. Emin ÇELEBİ                                  (Felsefe)

Doç. Dr. Gökhan TUNCEL                            (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)

Doç. Dr. İlhan ERDEM                                   (Türk Dili ve Edebiyatı)

Doç. Dr. Mehmet ÖNAL                                (Felsefe)

Doç. Dr. Neslihan DERİN                               (Eğitim)

Doç. Dr. Nihat AKBIYIK                              (Ekonomi)

Doç. Dr. Selahaddin BAKAN                         (Kamu Yönetimi)

Doç. Dr. Vehbi BAYHAN                              (Sosyoloji)

Doç. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN                    (Güzel Sanatlar)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK                       (İlahiyat)

Yrd. Doç. Dr. Fatih KOCAMAZ                    (Bilişim, Robotik)

Yrd. Doç. Dr. Işıl ARPACI                             (Siyaset Bilimi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin BABACAN       (Medya - İletişim)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM                  (Çocuk Gelişimi)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer YILMAZ                   (Sanat Tarihi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan SÖYLER                       (Ekonometri)

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan GÖKTOLGA            (Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler)

Yrd. Doç. Dr. Recep UÇAR                           (İlahiyat)

TANITIM

İlimizde ve bölgemizde düzenlenen ilk araştırmacı kampı…

Kayıt: 20 Haziran – 1 Temmuz

Ar-Ge, Proje hazırlama, Analitik düşünme, İnovasyon, Metodoloji vb. konularında farkındalık oluşturmak, becerilerini geliştirmek isteyen ve ileride araştırmacı olmak isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizi projemize katılmaya bekliyoruz. 

Not: Başvurusu kabul edilenlerden sosyal programlarda kullanılmak üzere makbuz karşılığı 100 TL kayıt ücreti alınacaktır.

Detaylar: www.bilsam.org

E-Posta kurtubaakademi@gmail.com

GSM: 0507 748 06 43 / Tel: 0422 323 69 80

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 6
Bugün : 629
Bu Ay : 7113
Toplam : 11862

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom