Editörün Seçtikleri

Editörün Seçtikleri

editorun-sectikleri

Evde Sağlık Hizmetleri Nasıl Olacak

EVDE SAĞLIK HİZMELERİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

1- Evde Sağlık Hizmetlerinin sunumu kimler tarafından yürütülecektir?

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 5.maddesinde;

“ (1) Evde sağlık hizmetleri, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastaneleri ile genel veya dal hastaneleri bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri ile toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile sunulur.” hükmü yer almaktadır.

2- Evde Sağlık Hizmetlerinin sunumunda Aile hekimi neden sorumlu tutuluyor?

25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin İKİNCİ BÖLÜM ünde Çalışma Usul ve Esasları belirlenerek Aile hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı 4. maddesinde;

g) Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir.

ğ) Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,” düzenlemesine yer verilmiştir.

Aile hekiminin kendisine kayıtlı kişilerden evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde vereceği birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi kapsamında;

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 4.maddesinde;

ı) Koordinasyon merkezi: Telefon ile doğrudan yapılan başvuruların karşılandığı ve kayda alındığı, ildeki tüm evde sağlık hizmet birimleri, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimlikleri ile irtibatlandırılmış santral donanımı ve özel telefon hattı bulunan, evde sağlık hizmetinin hangi seviyede verileceğini belirleyen ve buna göre yönlendirmesini yapan, evde sağlık birimleri arasındaki organizasyon ve koordinasyonu sağlayan ve aynı zamanda hastaları ilgili diğer kuruluşlara yönlendiren ve gerektiğinde bu kuruluşlarla ilişkilendiren, “ şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir,

Hizmetlerin teşkilatlanmasının tanımlandığı 5.maddesinde;

(1) Evde sağlık hizmetleri, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastaneleri ile genel veya dal hastaneleri bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri ile toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile sunulur. Hizmetin yönetimi, birimler arasındaki iletişim ve koordinasyon müdürlük bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezi tarafından sağlanır. Koordinasyon merkezinin sorumluluğunu müdürün görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı yürütür. Koordinasyon merkezi sorumlusu müdür yardımcısı aynı zamanda komisyonun da başkanıdır.

(2) İlde evde sağlık hizmeti sunan tüm birimler, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri, iletişim ve haberleşme yönünden koordinasyon merkezi ile irtibatlandırılır. ” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir,

Yönergenin 14. maddesinde;

(3) Evde takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumda olan hastalar ile evde sağlık hizmeti alması gerektiği bu Yönerge’de belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen kişilere yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri, ilgili mevzuatı gereği toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile verilir. “ şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu kapsamda Aile hekimlerimiz koordinasyon merkezi tarafından kendisine bildirilen bölgesindeki yatalak hastanın değerlendirmesini ivedilikle yaparak koordinasyon merkezine bilgi vermekle yükümlüdür. Koordinasyon merkezi mesai saatleri içerisinde faaliyette bulunarak hasta yakınlarını başvurularını ve ilgili hekimlere yapılan yönlendirmeler ses kayıt sistemi ile kayıt edilmektedir. İleriki dönemlerde oluşabilecek hukuki problemlerin yaşanmaması için Aile hekimlerimizin konuya gereken hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

3- Evde Sağlık Hizmetlerinin sunumunda Aile hekimi yönergede geçen zorunlu malzeme listesini alacaklar mı?

Hayır. Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aile hekimleri 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan malzemelerden sorumludur.

4- Evde Sağlık Hizmetlerinin sunumunda Aile hekimi kendi bölgesindeki hastaya giderken araç ihtiyacını kim karşılayacak?

Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aile hekimleri kendi bölgesindeki yatalak hastalara mobil hizmette olduğu gibi kendi imkânları ile gideceklerdir.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 6
Bugün : 101
Bu Ay : 4467
Toplam : 4467

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom