Necmettin Evci

Necmettin Evci

necmevci@yahoo.com.tr

Referandumda nelere "evet"

Referandumda Anayasa değişikliği paketi oylanacak. Bugün paketin kabul edilmesi halinde nelere evet denilmiş olacağını en anlaşılır bir dille maddeler halinde özetlemeyi uygun bulduk.

Madde 1- Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler için pozitif ayrımcılık getiriliyor. Alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.

Madde 2- Kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenleme yapılıyor. Buna göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Kimse gıyabında fişlenemeyecek.

Madde 3- Vatandaşın yurtdışına çıkma yasağı mahkeme kararına bağlanacaktır. Seyahat hürriyeti başka türlü engellenemeyecek.

Madde 4- Ailenin korunması ve çocuk istismarının önlenmesi ile ilgili düzenleme yapılıyor. Devlet, ailenin korunması, her türlü istismar ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır.

Madde 5- 1’den fazla sendikaya üye olma yasağı kaldırılmıştır.

Madde 6- Memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınıyor. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkarsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurulacak. Bu kurulun verdiği karar kesindir.

Madde 7- Grevle ilgili bazı sınırlamalar kaldırılıyor.

Madde 8- “Kamu denetçiliği” kurumu kuruluyor. Buna göre herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. TBMM başkanlığına bağlı kamu denetçiliği, idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler.

Madde 9- Partisinin temelli kapatılmasına sebep olanların milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen hüküm, anayasadan çıkarılıyor.

Madde 10- TBMM başkanı ve başkanlık divanı ilk 2 yıl için seçilir. 2. devre seçilenler, yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

Madde 11- (YAŞ) Yüksek Askeri Şura kararlarına yargı yolu açılıyor. Askerlikten atılan yargıya başvurabilecek.

Madde 12- Memurların toplu sözleşme hakları ile ilgili düzenleme yapılıyor. “Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.”

Madde 13- Memurlara verilen disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılıyor. Kınama ve uyarma cezaları da yargı denetimine açılıyor.

Madde 14- Adalet hizmetlerinin denetimi ile ilgili düzenleme yapılıyor.

Madde 15- Askeri yargının görev alanı düzenleniyor: Askeri Mahkeme, sadece askerlerin askeri suçlarına bakar. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara her halde adliye mahkemeleri bakar, hükmü getiriliyor.

Madde 16- Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşuyor. 3 üyenin 2’sini Sayıştay, 1 tanesini de Baro’dan TBMM seçer.
Cumhurbaşkanı; 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek idare Mahkemesi, 3 üyeyi YÖK, 4 üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf hakim ve savcılar, en az 5 yıl raportörlük (Anayasa Mahkemesi) yapmış kişiler arasından seçer.

Madde 17- Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl görev yaparlar ve 2 defa seçilemezler, hükmü getiriliyor.

Madde 18- TBMM başkanı, Genel Kurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz, Jandarma Komutanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanırlar. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirildi. AİHM öncesi Anayasa Mahkemesine başvurabilmek, hakkını arayabilmek önemli bir kazanımdır.

Madde 19- Anayasa Mahkemesi’nin çalışma usulleri, yeni yapılanmaya göre düzenlendi. Buna göre, Anayasa Mahkemesi 2 bölüm ve genel kurul halinde çalışacak. Siyasi partiler, iptal ve itiraz ile yüce divan sıfatıyla yürütülecek davalara genel kurul, bireysel başvurulara ise bölümler bakar, hükmü getirilİyor.

Madde 20- Askeri Yargıtay ile ilgili bağımsızlık ve hakimlik teminatı getiriliyor.

Madde 21-Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne bağımsızlık ve hakimlik teminatı getiriliyor.

Madde 22- (HSYK) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 22 asıl, 12 yedek üyeden oluşacak, 3 daire halinde çalışacak. Kurulun başkanı Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun tabii üyesidir.

Cumhurbaşkanınca 4 üye üst kademe yöneticileri, öğretim üyeleri ve avukatlar arasından; 3 asıl 3 yedek üye Yargıtay Genel Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından; 2 asıl, 2 yedek üye Danıştay genel kurulunca Danıştay üyeleri arasından; 1 asıl, 1 yedek üye Türkiye Adalet Akademisi genel kurulu tarafından kendi üyeleri arasından; 7 asıl ve 4 yedek üye, tüm adli yargı hakim ve savcıları tarafından, 1. sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve savcıları arasından; 3 asıl ve 2 yedek üye tüm idari yargı hakim ve savcıları tarafından 1. sınıf idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek. Kurulun başkanı olan Adalet Bakanı dairelerin çalışmalarına katılamayacak.

Ayrıca HSYK’nın Genel Sekreterliği’nin ayrı binası ve bütçesi olacak. Teftiş Kurulu HSYK’ya bağlanacak.

Madde 23- Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla “Ekonomik ve Sosyal Konsey” kurulacak.

Madde 24- Mevcut anayasanın 15. maddesi kaldırılacak. Böylece 12 Eylül darbecilerinin yargılama yolu açılmış olacak.

Madde 25- Anayasaya geçici maddeler eklenmiştir:
Geçici Madde 18- “Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Anayasa Mahkemesi’nin yedek üyeleri asil üye sıfatını kazanır.”
Geçici Madde 19- Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde HSYK üyelerinin seçilme usul ve esaslarını düzenliyor.

Madde 26- “Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.

Yazarın izni ile HaBertaraf'tan alınmıştır.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 6
Bugün : 14
Bu Ay : 1867
Toplam : 1867

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom