Necmettin Evci

Necmettin Evci

necmevci@yahoo.com.tr

KUNDAKTAKİ BEBELERE KARŞI NE KADAR DA CESURSUNUZ

KUNDAKTAKİ BEBELERE KARŞI NE KADAR DA CESURSUNUZ

 

Süresi biter bitmez 72 saatlik Gazze ateşkesi bozuldu.

İsrail hemen katliamlara başladı.

Yorumlar yapılıyor.

İsrail’in yenildiği, Gazze’nin kazandığı söyleniyor. Doğrudur. Bu yorumlara ben de katılıyorum. Cesaret, umut, iman; direnmiş ve teslim olmamıştır. Onur, güven, kararlılık yıkılmamıştır. Ama evler yıkılmış, altyapı çökmüştür.

 

Filistinli kardeşlerimiz, temsil ettikleri değerler adına teslim olmamış hatta düşmana esaslı bir ders vermiştir. Savaşçılar Siyonist katilleri bir bir avlamışlardır. Tüm donanımlarına, tüm teknolojik üstünlüklerine rağmen kurşunu tam alınlarının ortasından yemişlerdir. Gazze’li mücahitler sivilleri öldürmeye asla ama asla tevessül etmediler.Sivil öldürmek bizim anlayışımızda yoktur, olamaz. Bırakınız sivilleri kundaktaki, ana karnındaki bebekleri öldürme Firavunluğunu işte bu Siyonist İsrail’in insanlıktan nasibini almamış, korkak çapulcuları yapar, yaptı.

 

Biz asla onlar gibi olamayız. Onlar gibi olduğumuz an, kendimizi bu savaşı peşinen kaybetmiş saymalıyız. Çünkü bizim savaşımız insanlık onurunun, namusunun, haysiyetinin savaşıdır. Bizim savaşımız insan hakları, özgürlükler içindir. Müslümanlar Bosna’da da aynı anlayışla savaştı. En zor zamanlarda bile öfkelerine yenilmediler. Öfkeleri hiçbir zaman adaletli, inançlı duruşlarının önüne geçmedi. Çünkü bu savaş değerler içindi, değerlerin karşılaşmasıydı.

 

Herkes kendi ahlakını ve ahlaksızlığını, vicdanını ve vicdansızlığını, sevgisini ve nefretini ortaya kor. İsrail’i kayıtsız koşulsuz destekleyen, onu şımartan, cesaretlendiren ABD, İngiltere ve BM, ahlâksızlılığı, vicdansızlığı, katliamı desteklediklerini ortaya koymuşlardır. Her şeye rağmen o çocuklarımıza, daha dünyaya gözünü açmamış bebeklerimizi uzaktan bombalarken çok cesur olan bu zalimler ordusu teke tek karşılaşmalarda korkudan ödleri kopuyor.

Bizi öldürmek için vurdukları darbe bize güç veriyor.

 

Kendilerinde fütursuzca vurma, öldürme hakkını gördüler. Şeytansı bir inancın beslediği böyle bir hakkın, sadece kendilerine verildiğini sanma sapıklığı içindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar dünyanın kendilerine sağır, dilsiz kalacağını da biliyorlar. Zaten onlara bu katliam ve soykırım cinayetlerini işleme cesaretini mevcut dünya sistemi veriyor. Özellikle parasal dengelerle varlığını sürdüren iktidarların ruhu ve iradesi bir şekilde rehin alınmıştır. Dünya ,Siyonist katillerin şantaj, tehdit ve şeytanlıkları altında kıskıvrak halde kıpırtısızdır. Durum böyle olunca işimiz daha zor.

 

Diyelim ki öldürmeyi kendinizde bir hak olarak görüyorsunuz. Savaş bir anlamda vuruşmak, öldürüşmektir. Buyurun vuruşalım, öldürüşelim o zaman. Savaşın, vuruşmanın şafağı söktüğünde Filistinli savaşçılarla karşılaşmamak için kendi ayaklarına sıkıp kaçma yolunu seçenler az değildi. Kaçamayanlar altlarına kaçırdı. Bunlar bu kadar cesur, bu kadar savaşçı işte. Onlar kundaktaki bebelere ve sadece eli kolu bağlı insanlara karşı cesurlar. Abluka uygulanan, gıda ve ilaç dâhil hiçbir insani ve hayati malzemelerin neredeyse girişine izin verilmeyen Gazze halkına karşı cesurlar. Her şeyden mahrum bırakıp ölüme mahkûm ettikleri insanları bir de uzaktan füze ve bomba yağmuru altında bırakırlarken cesurlar. Elbette cesurlar, kendilerini köken olarak bile geldiği insanlara bağlı hissedeceğinden dolayı vicdanlı sanmakta yanılan bütün dünyaya dehşet bir kişiliksizlik örneği veren Obama ve ABD siyasi ve askeri olarak onları destekliyor. Çinlilerin oyuncak fabrikasından çıkmış gibi ortada dolaşan bücür’ün, genel sekreterliğini yaptığı BM, onlar aleyhine yaptırım gücü olan bir tek karar alamıyor.

 

Bütün zalimler BM çatısı altında mazlumlara ve özellikle de Müslümanlara karşı birleştiler. Müslümanlara sistemli bir soykırım uygulanıyor. BM ve ABD’nin karanlık odaları, başta bölgemiz olmak üzere Müslüman ve mazlum tüm halkları tüm varlıklarıyla yok etmek için acımasız, çirkin planların yapıldığı merkezlere dönüşmüş durumdadır. İnsanlık ve iyi niyet adına girdiğimiz her yol çıkmaz sokağa dönüşmektedir. Bütün kapılar yüzümüze kapanmaktadır. Bütün bir insanlık, aklın, vicdanın, masumiyetin, hakkın, hukukun aleyhine kışkırtılmakta, kandırılmakta, örgütlenmektedir.

 

İşte Gazze bütün bu gerçeklerin tüm açıklığı ve çıplaklığıyla yaşandığı bir yerdir. Ahlaksız yapı, kendini alabildiğine sorumsuz görmektedir. Akla hayale gelmeyen ölümcül saldırı ve işkence hakkını kendinde görmekte ve fakat size bir itiraz hakkı bile tanımamaktadır.

Şımardılar.

Çok azdılar.

Bütün dünyayı ateşe vermekten, Tanrı’yı kıyamete zorlamaktan sakınmıyorlar. Her zaman korunacaklarını sanıyorlar. Her zaman üstün geleceklerini. Nasıl olsa burada ve orada, bütün dünyada onların istekleri hilafına bir şey olamaz. Öyle sanıyorlar. Yarın mücahit kurşunları peş peşe kafanızda ve göğsünüzde patlarsa, yani size artık anladığınız dille ve çok feci cevap verilirse anlarsınız, anlayacaksınız. Görülen o ki, mazlumların, Filistin’in bundan başka da çaresi kalmamıştır. Filistinliler, hususen de Gazze’liler ne pahasına olursa olsun esaret altında onursuzca bir yaşamı kabul etmeyeceklerini deklere etmişlerdir.

 

Dün İzzettin El Kassam Tugaylarının yayınladığı bildiriden bu anlaşılmaktadır. Şartlarını kabul etmedikleri takdirde İsrail’i şiddetli bir şekilde cezalandıracaklarını söylemekteler. Önümüzdeki günler dehşet olaylara gebe. Bu olaylar bölge haritalarını, bölgedeki dengeleri değiştirecek etkiye sahiptir. Filistinliler, Gazze’liler ve elbette Türkler bunun bilincindedir. Bu süreç içinde İsrail’in hiç ummadıkları şekilde cezalandırılacak olması, tarihsel bir kırılmanın başlangıcı olabilir. Büyü bozulur. Yeni bir uyanış başlar. Gazze’yi yok edelim derken bütün bir Ortadoğu’da yeni, güçlü bir rüzgâr eser. Bunların bombaları, füzeleri tarihin ana istikametini değiştirmeye yetmeyecektir. Tarihin ve ilahi adaletin yönünü değiştirmeye muktedir olamayacaklardır. Belki biraz daha zulüm yapabilirler ve o zalimlikleriyle tükenir, boğulur giderler.

 

Gidişatı öngörenler siyaset üretir, öngöremeyenler var olamaz. Bölgenin sağduyulu tüm dinamikleri bu öngörüde birleşmelidir. ABD, IŞİD’e bir hava operasyonu başlatabileceğini söyledi. Bu operasyon sinyali bana hiç hayra alamet gözükmüyor. Niçin? Bunu ayrıca düşünelim. Ama emperyal güçler bölgeye tam manasıyla yerleşmek istiyor, bu kesin.

Allah kimsenin ummadığı, beklemediği bir yerden zalime cezasını verir, kullarına da yardım eder. Bütün bunları derin bir şuurla yeniden düşünmek, vaziyet almak durumundayız.

 

Boyun bükerek; zalimden adalet, katilden merhamet umarak onurlu bir hayat elde edilemeyeceği anlaşılmıştır.

İnsanımızın anlayışlı, iyi niyetli tavrı, zalimlerden korktuğuna yorumlanmıştır.

İnsanlığımız, her ne olursa olsun zulmetmeme hassasiyetimiz korktuğumuza, çekindiğimize verilmiştir. Gizli açık, sert veya yumuşak ama söz ile lisan ile yapılan tüm uyarı ve ifadeler kaba bir anlayışsızlık ve çirkin bir karşılıkla muamele görmüştür. İsrail’i koruma odaklı politikalar, müzakere ve diplomasi diline kapalıdır. Onlar bu dile, milyarların anlaştığı dile itibar etmiyor. Üstelik BM’yi de kandırmış, buna ikna etmiş gözüküyorlar. Hatta BM, sanki sadece bu amaç için kurulmuş izlenimi vermektedir.

 

Bütün bunlardan sonra, açık açık söylüyorum: Şimdi onların anlayacağı daha doğrusu bildikleri tek dilden cevap verilmelidir. Şimdi çaresizlikleri, mazlumları bu noktaya getirmiştir. Terör de dahil olmak üzere karşı şiddeti, kendi dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımayanlar inşa etmiştir. Yaşayacakları cehennemin ateşini ısrarla ve ısrarla kendileri tutuşturmuştur. Bütün dünya onlar için siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik anlamda savaş alanı. Şimdi dünyanın o bütün alanlarında bu zalim şeytanların dişleri, azı dişleri sökülmelidir. Şimdi zulme özellikle Siyonist zulme ceza vermenin, canlarını acıtacak şekilde ceza vermenin vaktidir. İzeddin Kassam ve diğer direniş grupları kararlı gözüküyor. Düşmanın ciğerleri sökülmelidir. Bütün bir insanlığa yaşattıkları acının cehenneminde biraz yanmaları gerekir. Ahrette, yüce adaletin yaşatacağı acının bir kısmını bu dünyada da yaşamaları gerekir.

 

Kassam Tugayları çok kararlı görünüyor. Bunun için yeterli tecrübe ve yığınakları var olmalıdır. Diğer taraftan bütün Müslümanlar her yerde her şekilde Gazze’yi desteklemeli, beslemelidir. Bugün sadece televizyon ekranları karşısında ah vah ederek, sosyal paylaşım sitelerinde mesajlar yayınlayarak, İsrail’le irtibatlı şirketlerin mallarını almayarak protesto etme günü değildir. Biz istemesek de kâfirler Müslümanları bir savaşa, bir vuruşmaya ve direnişe mecbur etmektedir. Bugün zalimlerin beynini ezme günüdür. Bugün günahsız çocukların intikamını alma günüdür. Bugün bütün insanlık savaşçılarına Gazze’ye ne yapıp edip her türlü yardımı yapma günüdür.

 

Her halde cellatlarımıza gülümsememizi kimse bizden bekleyemez. Bütün varlığımızı tahrip gücü yüksek füzelerle imha edenlere çiçek vermemiz beklenemez. Ben böyle diyorum ama bu katiller sürüsü ve onları destekleyenler, bizden, bize yaptıkları zulümleri hoş görmemizi isteyecek kadar alçalıyor. Onların anladığı dil ölümdür. Başbakan Perez’e ne demişti? “Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” Başka çare kalmadı o çok iyi bildiklerini kendilerine tattırmakla cezalandırılmalılar. Nasıl olur, nasıl olacak bilmiyorum Filistinliler mutlaka ama mutlaka etkili silahlarla silahlandırılmalıdır. Uzun menzilli füze, roket gibi silahlarla donanmalıdırlar. Neden? Neden olmasın, artık yeter.

 

“Artık yeter” diyen sadece Filistinli Müslümanlar da değil üstelik.

Yeryüzünün tüm vicdan sahiplerinin ortak sesi bu. Yahudisi, Hıristiyanı, komünisti liberaliyle herkes, insanlığın ortak aklı ve vicdanı “Artık yeter” diyor. Başta dünyanın kimi yerlerinde yaşayan Yahudiler, “Bu Siyonistler İsrail’e ve İsraillilere zarar veriyor” diyorlar. Bunların birçoğu Filistin ve Gazze’nin özgürlüğü için yapılan gösterilere katıldı, katılmaya devam ediyor. Sivil inisiyatiflerin etkili bir farkındalık geliştirmeleri çok önemli.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 8
Bugün : 584
Bu Ay : 1319
Toplam : 1319

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom