Dr. Mehmet Akif Şahin

Dr. Mehmet Akif Şahin

makifsahin@hotmail.com

Delirmek hakkı

Delirmek hakkı

İnsanlığın dinamiklerini oluşturan yasa ve gelenekler köklerini eski çağlara dayandırdığı gibi, günümüzün modern medeniyetleri mezesinde de nasibini almıştı.   Bu gün bu dünyada yaşayan insanlık sonu bilinmeyen bir kaosa sürükleniyor. Çağların gerisinde var olmuş medeniyetler son yüzyıla kadar kendi sorunlarına kendi çözümlerini oluşturmuştu. Büyük imparatorluklar ve krallıklar toplumlarına refah katabilmek için sonuçsuz savaşlar vermiş olsalar bile, kendi toplumsal aydınlanmasını sağlayan aydınlarını ve düşünürlerini büyütmüşlerdi. Bazı dönemlerde farklı olsa bile, o dönemin güç odakları aydınlarını ve düşünürlerini baskı altına almıştır. Bazı dönemler o kişileri mahkum etmiş, idam etmiş, ama bununla birlikte birçok düşünürlerini ve felsefecilerini de korumuştur.

Günümüze gelindiğinde durum tamamen değişmeye başlamıştır. Son bir iki yüzyıla gelindiğinde hızla çoğalan insanlık, kendi aydınlarını ve düşünürlerini tımarhanelere ve hapishanelere doldurmuştur.

Son yüzyıla baktığınızda hem İslam dünyasında hem de batılı doğulu medeniyetlerin içinde kayda değer bir düşünür felsefeci aydın yazar ve şair yetişmemiştir. Geçmişte günümüze ışık tutan bilge kişilerin düşünceleri o günün imkânsızlıkları içinde günümüzün karanlığına ışık tutmuştur. Son yüzyılın içinde değişen ve yozlaşan dünyanın sorunlarına çözüm sunacak, aykırı söz söyleyecek bir felsefeci düşünür ve aydın olmamıştır. Bu gün dünyaya aydınlık sunmaya çalışan düşünürler genel olarak mevcut iktidar sahiplerinin veya çıkar çevrelerinin şarlatanı ve yalakası olmaktan öteye geçememiştir.

 Orta çağ karanlığını yaşayan Avrupada dünyanın yuvarlak olduğunu hayatı pahasına iddia eden bilim adamı toplumu aydınlatmıştır. Özgürlükleri ateşleyen ve milletleri dinamik yapan batılı yazarlar olmuş, toplumsal Rönesans ve reforma  onlar öncülük etmişlerdir. İslam dünyasında da bazı dönemler buna benzer gelişmeler olmuştur. Hem bilimsel alanda hem de toplumsal alanlarda günümüze kadar ulaşan dinamiksel ve toplumsal felsefeler oluşmuştur. “Sizin taptıklarınız ayaklarımın altındadır” diyebilecek kadar deliren bir derviş, delirme hakkını kullanan İslami bir kimliktir. “Ne olursan ol yine gel” diyen bir başka düşünür, bu felsefeyi ruhumuza miras olarak bırakmıştır. Yine İslam döneminde, “Fıratın kıyısında bir kurt bir kuzuyu kapsa halife bundan sorumludur” diyen bir devlet yönetim algısı türemiştir. İslam dünyası diğer semavi dinlerin toplumları ve seküler milletler aydın ve felsefecilerini  belli bir dönem bir şekilde yaşatmıştır.

Günümüzde bilim adamları, felsefeciler, düşünürler, aydınlar, şairler ve yazarlar aykırı bir düşünce ve eylemi dile getirememiştir. Diktatör sistemlere karşı aykırı söz söyleyebilecek deli bir fışkın çıkmamıştır. Toplumdaki gelir adaletsizliğine ve kelle vergilerine direnen bir zenci yoktur. Bilimsel alanlar bu işi daha çok kalıplara ve çıkar şebekelerine dönüştürmüştür. İnanç modeli olarak mezhepler, tarikatlar, cemaatler de benzer yapılar haline bürünmüş, sanat ve siyaset alanı bu hususta daha kirlenmiş şekillere dönüşmüştür.

Tarih boyunca bu noktaya nasıl geldik?

 Gerçek manada toplumların sorunları nedir? Ve bu sorunlara çözüm üretecek beyinler neden yoktur? Bunun birçok nedeni vardır. Bunlara cevap bulmak önemli bir araştırma konusudur. “Bin yıl önce konulan gelenekler ve kurallar hayatımızı açmaza sürüklemiştir” şeklinde düşünen insanların dillerinde geçmişi hor gören bir yaklaşım vardır. Bunun yanında “yeni gelişen modern kaos hayatımızı ve ruhumuzu satın almıştır ve çözülmez sorunlar yaratmıştır”diye başka görüşler de mevcuttur.

 Tıp dünyası da bu rüzgardan nasibini almış, modern tıbbın gelişmesiyle birlikte hastalıklara şifa bulmak umudu doğmuştur. Tıbbi teknoloji, ruhsal ve bedensel birçok hastalığa şifa kaynağı olmaya devam etmektedir. İnsanlığın  devamı için mali bütçelerin önemli kısımlarını sağlık alanı işgal etmekte,  ilaç sektörü endüstriyel zirveye ulaşmış bulunmaktadır. Aynı zamanda son yüzyılda anti depresan ve anti psikotik ilaçların piyasalarda ciddi bir tedavi ajanı olarak görülmesi, tarihin son dönemlerini karanlığa götüren önemli bir toplumsal ve sosyal olgudur .

 Bu olgu insanların düşünce dünyasında büyük yıkıntılar oluşturmaya devam etmektedir. Bu gün aykırı bir söz söyleyen insan psikoz vaka olarak görülmekte, anti psikotik ilaçlarla toplumun uyuşturulmuş bir parçası haline  getirilmekte,  hatta tımarhane ve  hapishaneye kapatılmaktadır. Dünya toplumlarında oluşan haksızlıkları ve sosyal adaletsizlikleri dile getiren  ve umutsuz davranıp üzülenler de depresif görülüp  uyuşturma ya da psikolojik telkinlerle kendi dünyalarına modern köleler  yapılmaktadır. Ya da kendi ücralarında patavatsız vatandaşlar olarak varoşların sessizliğine terke dilmiş bulunmaktadırlar. Toplumsal manada farklı söz söyleyen, aykırı bir düşünce ortaya koyan insanlar ya terörize edilmiş, ya da toplumların istenmeyen kişileri olarak ilan edilmiştir. Haksızlıklara, toplumsal adaletsizliklere sözlü veya yazılı başkaldıran insanlar toplum içinde delirmekle suçlanmışlardır.

Bugün batılı ve doğulu toplumlarda insanların elindeki delirmek hakkı alınmıştır.  Aydınların ve düşünürlerin, sermaye ya da bir takım kapitalist sistem veya güç odaklarının hizmetkârı olmasının en önemli birkaç nedeninden biri,  bu delirme hakkının kullandırılmasındaki yozlaşmadır. Bu, hem düşünce alanında, hem din alanında, hem de ekonomik alanda böyledir.  Toplumların aydınlanması elden alınan delirme hakkının geri verilmesiyle mümkün olacaktır. Kralın çıplak olduğunu söyleyebilecek bir deli felsefecinin, aydının, yazarın, şairin ya da düşünürün toplumsal kaos için getirdiği çözüm önerisine kulak verin.

Delirmek hakkımızı verin!!!, geri istiyoruz..

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 16
Bugün : 40
Bu Ay : 4406
Toplam : 4406

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom