Dr. Mehmet Akif Şahin

Dr. Mehmet Akif Şahin

makifsahin@hotmail.com

Yapay kimlikler

  Yapay kimlikler

Her insanın kursağına birikmiş güzelliği ve çirkinliği kendi uhdesinde peydahlayan yine o insanın kendi geçmişidir. Evrenin içindeki ana element insanı oluşturan temel öğeyi oluşturur. Bu ana elementin insan ruhuna ve bedenine etkisi zaman tünelinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. İnsan ilahi olan evrensel mesajların etkisiyle kâmil olan eşrefi mahlûkata yaklaşmıştır. Tarihin bazı dilimlerinde eşrefi mahlûkat sayılan insan kirlenmişliğin eşiğinde en aşağılara kadar inmiş veya indirilmiştir. 

               Yaradılış gününe ulaşmak veya yaradılışın şifresini ayıklamak bilinen bilimsel değerler ışığında hayata bir anlam yüklemek gereklidir. İlk insan çiftinin bize bıraktığı miras günümüze kadar büyüyerek bu gün yaşadığımız medeniyeti oluşturmuştur. Bu medeniyeti anlamak ve değerlerini korumak adına yaşamak anlam taşır. Dünya düşünce tarihini oluşturan düşünürler, felsefeciler, yazarlar, şairler, ilim sahibi aydınlar, dinleri tebliğ eden elçiler önemli yer kapsarlar. Bu büyük insanların tarih boyunca münevver direnişleri dilden dile aktarılmıştır. Tarihsel öyküleriyle günümüze kadar anlatılmıştır. Tarihin satır aralarına göz atıldığında iyilikle anlatılan devletler ve onları yöneten yöneticilerinin medeniyete katkıları unutulmamıştır.  Bunun karşısında tarihin en şımarık kral ve krallıklarının günümüze taşıdığı miras medeniyete olumsuzda olsa bir miktar katkısı olmuştur. Bu gün yaşadığımız medeniyet bu toprakları yüzlerce defa ıslatan insanlık kanıyla ve topluma ışık olan aydınların alın teriyle kurgulanmıştır.                     

               Dünyanın en gerisine güneşin peydahlandığı zaman dilimine kadar gidilmiş olsa, ilk yaradılışın nasıl olduğu keşfedilmiş olsa insanlığın yaşam stili tekrar inşa edilebilse bu günkü geldiğimiz zamanın ve mekânın neresinde olurduk? Bu sorunun cevabını bulmak imkânsızdır. Ancak bu konuda söylenecek husus insanlığın kimlik inşasını ne şekilde gerçekleştirdiğini analiz etmekle mümkündür.

        Bu gün gelinen çağın eşiğinde geçmişe dönülüp bakılabilse; dünyanın demokratik krallıklara dönüştüğü görülüp anlaşılabilir. Bu günkü modern kölelik sistemleri ilkel çağlardaki kral ve krallıkların daha gerisinde olduğu algılanabilir. Modern kölelik rejimleri sistemli bir şekilde hayat akışımıza yerleşmiştir. En güzide değerlerin önünde eğilmek yerine onları iktidar hırsıyla ruhumuzun içinde çiğneyip kuytularımıza atmışız. Her gün yeni bir kaosun habercisi sayılan çağın köle ruhlu kralları uşaklıklarını gizlemek için sermayenin ve gücün ellerinde kırılgan bir yelpaze gibi savrulmuşlardır. Halka hizmet adına halka yalvaran ve iktidarı eline aldığı gün yine aynı halka hizmet ve adalet yerine nice zulümler işleyen bir sistemin tezgâhı kurulmuştur. Halkın karşısında yüzleri kızarmadan yeryüzünün nimetlerini onlara sunacağını vaat eden bu zavallı modern krallar yeryüzünü cehenneme çeviren emperyalist global sistemin payandası olmaktan öteye geçememiştir. Bu gün İslam coğrafyasını kuşatan savaşların temel nedeni insani değerlerden uzaklaşan kapitalist ve kökü batılı şer odaklarına dayalı emperyalist oyunların yansımalarıdır. Günümüzde kin ile hareket eden öfkeyle yasaları icra etmeye çalışan kötü amaçlar peşinde helak oluncaya kadar koşturan zulüm ve batıl sayılacak işlerin komisyonculuğunu yapan liderler partiler ve devlet kurumlarını yöneten idareciler mevcuttur. Böyle yöneten ve yönetilen bir coğrafyanın gözyaşları yetimlerin gözlerinde akar. Bu gün bu sistemlerin baskılarıyla coğrafyamızdaki mazlumların kanları ırmaklardan daha fazla akıyor. Savaşların mağdurları yüreği yanan analarımız olmuş. Fitne toplumu ifsat etmeye devam ediyor. Halkların içinde sahte kimlikler plastik tanrılara dönüşmeye başlamış. Ölçü ve tartı bozulmuş. Milletlerin kahramanlıkları nehrin sularıyla denizlere dökülmüş. İnsanın ruhunda sahte kimlikler peydahlanmış. Yalan gündelik paylaşım kurgularıyla donatılmış. Hırsızlık ticari bir değer olarak devlet mekteplerinde okutulmuş ve okutulmaya devam ediliyor. Kapitalist sistemlerin meşruiyetini sağlayacak teşvik yasaları cilalanıp boyalanıp onaylanıyor. Bu gün ülkemizde ve yakın bölgemizde yaşanılan gerçekler tüyü bitmemiş bebeklerin haklarını gasp eden bir sistem ya da sistemler silsilesi olduğu gizlenerek meşrulaşmıştır.

Bu gün ülkemizin ve dünyanın kurtuluş anahtarı: devlet denilen yapının ve onun yöneticilerinin basiretli olması ve tedbirli hareket etmesi, haksızlık etmemesi ve doğru yoldan sapmamasıyla mümkündür. Bunun için yasaları darbelerle oluşturulmuş, jakoben anlayışların sonucu olan güçlüyü koruyan zayıfı daha fazla ezen köhnemiş kanunlar manzumesinden kurtulmak gereklidir. Hakka dayalı bir sistemin inşası için haksızlıktan ve zulümden arındırılmış bir ruhla çalışmak elzemdir. Çağın şartlarına uygun insan eksenli kölelikten uzak bir düşünce sistemiyle mütekâmil bir sisteme doğru yürümekle ve çalışmakla mümkündür. Zalime ve adaletsiz sistemlere karşı direnmek hakka ulaşan en kolay ve en kestirme yoldur. Doğru yoldan ayrılmamak umuduyla….

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 9
Bugün : 639
Bu Ay : 6619
Toplam : 6619

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom