UCLG-MEWA Deklarasyonu Yayınlanddı

Malatya’da başlayan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, Çevre Komitesi Toplantısı ve Sürdürülebilir Kentler Forumu programı sona erdi.

UCLG-MEWA Deklarasyonu Yayınlanddı Dünya

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan UCLG-MEWA’nın programı sona erdi

TEMEL HEDEFİMİZ, DOĞAYI KORUMAK OLMALI

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13 Kasım Cuma günü Malatya’da başlayan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, Çevre Komitesi Toplantısı ve Sürdürülebilir Kentler Forumu programı sona erdi.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nın yapıldığı programın ikinci gününde Sürdürülebilir Kentler Forumu kapsamında; Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Yaşam: Değişimin Temel Aktörleri Kentler, COP21’e Doğru İklim Değişikliği Politikalarının Bölgemizdeki Yansımaları, Yeşil Şehirler Yetiştirmek: Kentsel ve Kent Çeperi, Sürdürülebilir Atık Yönetimi: Enerji Üretimdeki Fırsatlar ve Kaynağında Azaltma adı altında 4 oturum yapıldı.

Program sonunda UCLG-MEWA Sürdürülebilir Çevresel Politikalar için Yerel Yönetim Liderleri Malatya Deklarasyonu yayınlanırken, kapanış konuşmasını ise UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptı.

Duman: Malatya, Konya ve Seferihisar Belediyeleri Eş Başkan seçildi

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptığı konuşmada 2 gün süren programlar sırasında ev sahipliği ve organizasyondan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve diğer emeği geçenler ile katılımcılara teşekkür etti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı D-8 ile imzalanan mutabakat zaptı ve UCLG Avrasya Bölge Teşkilatı ile imzalanan ortak çalışma protokolü çerçevesinde gelecekte yapılacak güzel işlerin temelinin Malatya’da atıldığını kaydeden Duman, “UCLG-MEWA bünyesinde bulunan 7 komiteye ek olarak Kentsel Mobilite Komitesi ve Kentsel Turizm Komitesi’ni kurduk.

Çevre Komitemizin gerçekleştirdiği toplantıyla birlikte komitemize İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Başkan seçip, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyelerini de eş başkan seçmek suretiyle çalışmamızı tamamladık. Toplantımızın bundan sonraki ilk toplantısını İstanbul’da yapmaya karar verdik. Umut ediyorum ki Çevre Komitesi toplantımızla beraber yerel yönetimlerde bu konudaki duyarlılık artacaktır” dedi.

UCLG-MEWA çalışma ve projeleri hakkında kısa bilgiler de veren Mehmet Duman, “UCLG-MEWA olarak yerel yönetimlerin ortak sesi olma gayreti ile çalıştığımız bu yolda geleceğin şehirlerini hep birlikte insani değerler çerçevesinde inşa etmeyi umut ediyorum” diyerek, toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çakır: Temel hedef, doğaya verilecek zararı ortadan kaldırmak olmalı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı kapanış konuşmasında, Malatya’nın çok önemli bir programa ev sahipliği yaptığını belirterek, böyle bir programın Malatya’da yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yapılan toplantıda çok önemli sonuçların çıktığına inandığını belirten Başkan Çakır özetle; “Bizler sürekli olarak insanların yaşamlarını kolaylaştırmak adına yeni buluşlar, yeni arayışlar içerisine giriyoruz.  Dünyada sürekli olarak bir ekonomik yarış var. Ancak bununla birlikte insanların geleceğini tehlikeye atacak çevre kirliliği ortaya çıkıyor. Bir yandan insan yaşamını kolaylaştırırken, bir yandan da insan yaşamını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler sırasında insana ve insan geleceğine, doğaya vereceği zararı tamamen ortadan kaldırmak temel hedefimiz olmalı. Malatya’daki toplantı bu anlamda çok önemliydi.

Bu konu hiçbir zaman bitmeyecek. Bir taraftan hizmet yaparken, diğer taraftan çevreye karşı duyarlılığımız da devam etmek zorunda. Yapılan toplantılarda bununla ilgili güzel sonuçlar çıktığına inanıyorum. Katılımcıların da bundan yeterince istifade ettiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Katılımcılara kristal kayısı hediye edildi

Kapanış konuşmalarının ardından UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür plaketi verirken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da vazo hediye etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da programa katılanlara kayısı kristali verdi.

MALATYA DEKLARASYONU

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, Çevre Komitesi Toplantısı ve Sürdürülebilir Kentler Forumu programı sonunda; Sürdürülebilir Çevresel Politikalar için Yerel Yönetim Liderleri Malatya Deklarasyonu yayınlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Turan tarafından okunan Malatya Deklarasyonu şöyle:

 

UCLG-MEWA

Sürdürülebilir Çevresel Politikalar için

Yerel Yönetim Liderleri

MALATYA DEKLARASYONU

 

Sürdürülebilir Şehirlerle ilgili 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi vasıtasıyla- şehir ve alt ulusal yönetimlerin tüm boyutlarıyla oynamaları gereken rolün öneminin tanınmasıyla sonuçlanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin kabulü doğrultusunda Malatya’da toplanmış belediye başkanları, bölgesel yönetim başkanları ve ortak olduğumuz kurumların temsilcileri olarak bizler ;

 

Başta sürdürülebilir kentleşme üzerine başlıca bir hedefin gerekliliği hakkında bütün Birleşmiş Milletler Ana Müzakere Gruplarıyla ortaklaşa yayınlanan beyannameyi, Yerelleşme Üzerine Küresel Danışmanlık önerilerini, Kentsel Kampanyayla birlikte yürüttüğümüz çalışmayı ve öncelikle İklim ve Bölgeler üzerine Lyon Deklarasyonu olmak üzere, 2012 yılından 2015 yılına kadar Küresel Görev Gücü tarafından yapılmış beyanları göz önünde tutarak, sizlere iş bu bildiri vasıtasıyla;

 

İklim değişikliği konusuyla ilgili olarak;

 

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 7 ve 13. Hedeflerinin de önemini gözeterek yerel ve alt ulusal seviyede ilgili faaliyetlerin uygulamaya alınmasının yanı sıra, yerel tarafların ve vatandaşların da harekete geçirilmesinde kilit aktörler olacağımızı

 

 

 • Ulusal yönetimler, uluslararası kurumlar, özel sektör, finans kurumları ve sivil toplumla, her seviyede yenilenebilir enerji tabanlı, düşük emisyonlu ve dirençli bir kalkınma yaklaşımına evrilmeyi destekleyen güçlü ve verimli bir iklim değişikliği topluluğu oluşturabilmek adına çaba göstereceğimizi. 

 

 

 • Ulusal yönetimleri, yerel ve alt ulusal yönetimlerin ulusal ve küresel çabalara da katkıda bulunacak iklim değişikliği ile ilgili yerel önlem ve uyum stratejilerini uygulama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaları ve yerel ve alt ulusal yönetimler arasında iklim odaklı eşgüdümlülüğü ve işbirliğini destekleyecek yapı ve çalışma çerçevelerini oluşturmaları için teşvik edeceğimizi

 

 • Yereldeki düşük karbon eylemlerini ve adaptasyon ölçümlerinin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli fonlara, kendi yerel bütçe tasarılarımız çerçevesinde öncelik vereceğimizi ve bu kaynakları harekete geçireceğimizi,

 

 

 • İklim değişikliğiyle mücadele etme kapasitemizi geliştireceğimizi,

 

 • Benzer planların geliştirilmelerinin ve uygulamaya koyulmalarının yerel yönetimlerde istihdam yaratma ve ekonomik krizlerle başa çıkabilme yeterliliği sağladığını göz önünde bulundurarak, her fırsatta düşük karbon planlarımızı, düşük salımlı kalkınma planlarımızı, biyo-çeşitliliğin korunması  ile ilgili hareket planlarımızı, entegre sürdürülebilirlik planlarımızı ve diğer akıllı şehir uygulamalarımızı destekleyecek yeni ve yenilikçi fon kaynakları yaratacağımızı,  

 

Kentsel Tarım konusuyla ilgili olarak;

 

-     Yalnızca tüketici konumuna getirilen kentlilerin toprakla tekrardan buluşmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak ve kentli insanların üretici konumuna gelmesini sağlayacağımızı;

 

 • Yerel yönetimlerin, besin zincirlerini kısaltıp, yerel üretimi desteklemek suretiyle tarımsal üretime ve yerel ekonomik büyüme oranlarına katkıda bulunabileceklerini göz önüne alarak, şehirlerimizdeki doğal kaynaklarımızı, çevre bölgelerin gıda güvenliğini tehlikeye atmayacak yöntemlerle yöneteceğimizi,
 • Bölgelerimizde yaşayan bireylerin güvenli, makul fiyattaki, besleyici gıdalara erişimini sağlayacağımızı,

 

 

 • Biyo-çeşitliliğinin korunmasını, kentsel planlama ve kalkınma stratejilerimizin temel parçalarından biri haline getireceğimizi,

 

Atık Yönetimi ve Kirlilik konusuyla ilgili olarak;

 

 • Vatandaşlarda evsel ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturacağımızı,

 

 • Yerel seviyede çocuklar ve gençlerimiz için  temel atık eğitim ve öğrenimini teşvik edeceğimizi,
 • Verimli doğal kaynak yönetimi ve çevre koruma politikalarımız aracılığıyla toprak ve su kirliliğine bağlı olumsuzlukların azaltılmasına katkıda bulunacağımızı ve bu kaynaklarımızı koruyacağımızı

-     Hava ve gürültü kirliliğine ilişkin harekete geçeceğimizi ve gerekli çalışmaları yapacağımızı,

 • Atıkların önce kaynağında azaltılması ve sonra ayrıştırılması ile ilgili olarak entegre uygulama projeleri geliştireceğimizi ve atık çeşidinin her türünün bertaraf edilmesiyle ilgili çaba göstereceğimizi,
 • Tehlikeli atık yönetimine ilişkin istişareleri yerel yönetimler düzeyinde artırarak merkezi hükümeti harekete geçireceğimizi,

 

 

Enerji konusuyla ilgili olarak;

 

-     Yenilenebilir enerji kaynaklarından bölgemiz için elverişli ve uygun olan yatırımları teşvik edeceğimizi,

 • Bölgelerimizde bulunan korunmasız grupların uygun maliyetteki yeşil enerjiye erişimindeki boşlukları belirleyeceğimizi,
 • Devlet daireleri, ofisler, okullar ve benzeri kamu kuruluşlarında enerji verimliliği yüksek binalar ve yeşil enerji kaynaklarının kullanımı için yatırımlar yapacağımızı ve sürdürülebilirliği tedarik süreçlerimize bir koşul olarak dahil edeceğimizi,

 

 • Karbon salınımı ve enerji verimliliği sorunlarını aşabilmek için, başta yerel ulaşım ve kentsel planlama politikalarımızla ilgili olanlar olmak üzere, “akıllı şehir” teknolojilerine yatırımları teşvik edeceğimizi ve ekolojik yaşama ulaşma hedefiyle insan ve doğayı barıştırmayı taahhüt ediyoruz.
Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 2
Bugün : 711
Bu Ay : 8770
Toplam : 8770

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom