Aslan Payı Sağlık Çalışanına

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu görevlilerine 2016 yılının ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında yüzde 5 oranında, 2017 yılının ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Aslan Payı Sağlık Çalışanına Türkiye-Dünya


Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve memur sendikaları arasında anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2016-2017 toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik, kamu görevlilerine 2016 yılının ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında yüzde 5 oranında, 2017 yılının ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 4 oranında olmak üzere toplamda yüzde 7 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 169 konuda mutabakat sağlandığına dikkat çeken Bakan Çelik, “Yüzde 11,3 oranında artış sağlanmıştır. 2017 yılının birinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 ikici 6 aylık dönemi için yüzde 7,1 oranında artış sağlanmış bu artışa ilave olarak her 2 yıl da gerçekleşecek olan enflasyon oranını yapılan maaş artışını aşması durumunda ortaya çıkan enflasyon farkı da kamu çalışanlarına ayrıca ödenecektir. Toplu sözleşme ile kamu görevlilerine sağlanan maaş artışlarından 1 milyon 825 bin kamu emeklisi de yararlanacaktır. Bin 100 TL’nin altında emekli aylığı alan emeklilere 100 TL seyyanen zam yapmıştık. Şimdi ise 2015 Eylül ayı olmak üzere emeklilerimizin tazminatlarında yapacağımızı düzenleme ile memur emekli aylıklarında ortalama 100 TL artış sağlanacaktır. En düşük memur emekli aylığı 2016 yılında yaklaşık olarak yüzde 9,1 oranında artmış olacaktır. Yeni emekli olacak memurlarımızın da emekli ikramiyelerinde 2016 yılında başında ortalama 3 bin 765 TL artış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde maaş artışlarının yanı sıra birçok iyileştirme yapıldığını ifade eden Bakan Çelik, şöyle devam etti:

“Bu toplu sözleşme ile 2005 yılından sonra göreve başlayan 1 milyon 200 bin kamu çalışanına ilave bir derece verildi. 8 bin 50 öğretmenimize 2016 yılında aylık brüt 98 TL’ye kadar, 2017 yılında da aylık brüt 140 TL’ye kadar nöbet ücreti ödenecektir. Hafta sonları merkezi sınavlarında görevlendirilen öğretmenlerimizin sınav ücretleri 58 TL’den 138 TL’ye çıkarılmıştır. Sağlık kuruluşlarında çalışan diğer sağlık personeline döner sermayeden yapılan ödemelere ilişkin taban oranı arttırılmış, böylece bir hemşireye yapılan döner sermaye ödemesinde 180 TL’ye varan artış sağlanmıştır. Fiili hizmet zammı talebini değerlendirmek üzere bir bilim kurulu kurulması kararlaştırılmış, bilim kurulu çalışmalarını 2016 yılında tamamlayacaktır. 4C kapsamında çalışan geçici personel ile memur gibi çalışan işçilerin sözleşmeli personel pozisyonuna yasal düzenleme ile kadroya geçirilmesi için çalışma yapılacak. Ayrıca 4C’lilere 150 TL ek ödeme yapılacaktır. Yurt dışı teşkilatta çalışanlara aile yardımı yapılacak. Eş durumu tayinlerinde öngörülen 3 yıllık sigortalı olma şartının 1 yıla indirilmesi kararlaştırılmıştır. Şef, mübaşir, sivil savunma uzmanı, KİT'lerdeki mühendis ve mimar ile koruma/güvenlik görevlilerinin tazminatlarında ilave artış sağlanacak. Cuma günleri öğle tatiline ilişkin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenleme yapılması yönünde çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Tapu müdürlükleri, vergi daireleri ve sosyal güvenlik merkezlerindeki yoğun olarak çalışan birimlerde görevli personele fazla çalışma ücreti verilecek.”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, 27. Temmuz’da sundukları tekliflerle 3 Ağustos müzakerelerine başlanan 3. Dönem Toplu Sözleşme sürecini kamu görevlilerini mutlu edecek kazanımlarla tamamladıklarını vurguladı. 2016 için 6+5, 2017 için 3+4 zam oranları, enflasyonun kamu görevlilerini değil, kamu görevlilerinin enflasyonu rahat bir şekilde ezmesini sağlamıştır” diyen Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşmesi, kamu görevlilerine, ailelerine ve milletimize hayırlı ve bereketli olsun. Bu toplu sözleşmenin önemli bir başka yönü, ilk gün üç kazanımla başlaması ve son gün 'mali ve sosyal kazanım paketi' olarak sonuçlanmasıdır” şeklinde konuştu.
Genel toplu sözleşmeyle elde edilen mali, sosyal ve özlük haklarının sayısı, geçen döneme göre yüzde 100’e yakın arttığını aktaran Yalçın, elde edilen büyük kazanımların Memur-Sen’in örgütlülüğünün ve kararlılığının eseri olduğunu sözlerine ekledi.

İmza töreni esnasında KESK Başkanı Lami Özgen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşme müzakerelerinin gizli yürütüldüğünü ve söz hakkı verilmediğini iddia ederek, salonu terk etti.
Bakan Çelik ise toplu sözleşmelerde mutabakat sağlandığını belirterek, “Mutabakat sağlanmasaydı bugün aynı toplantıyı yapıp hakem heyetine gönderilmesi konusunda görüşürdük. Görüşmelerimiz kimseye kapalı değildi” dedi.

Kamu görevlileri için 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı. Buna göre 2016 yılı için yüzde 6+5, 2017 yılı içinse 3+4 artış ve enflasyon farkı konusunda uzlaşmaya varıldı.

TOPLU SÖZLEŞME MASASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ


Kamu görevlileri için 2016 ve 2017 yıllarını ilgilendiren 3. dönem toplu sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı. Buna göre 2016 yılı için yüzde 6+5, 2017 yılı içinse 3+4 artış ve enflasyon farkı konusunda uzlaşmaya varıldı. Ayrıca eylül ayından geçerli olmak üzere memur emeklilerine 100 TL’lik artış getiren düzenlemeyle 2016 yılından itibaren emekli olacak kamu görevlileri 3 bin 765 TL ek kazanım elde edecek. Toplu sözleşmede ayrıca, 2005 yılından itibaren memuriyete başlayanlara 1 derece verilmesi, eş durumu tayinlerinde 3 yıl şartının kaldırılması gibi kazanımlar da bulunuyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZÜ GÜLECEK

Sağlık-Sen’in toplu sözleşme masasında elde ettiği kazanımlar, sağlık çalışanlarının yüzünü güldürecek. Kamu İşveren Heyeti’yle yapılan görüşmeler sonrası 2016 ve 2017 yılı için geçerli olacak 3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde imzalanan mutabakat metninde, sağlık çalışanlarının döner sermayeden alacakları payın artırılmasından izinli günlerde döner sermaye kesilmemesine kadar birçok kazanım bulunuyor. Ayrıca, önceki yıllarda elde edilen kazanımlar da aynen geçerli olacak.

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve üniversite hastanelerinde 2005 yılından sonra göreve başlayan 300 bin çalışana 1 derece verilmesinin de yer aldığı kazanımlarda, yıpranma payı konusunda da 2016 yılından itibaren uygulanmak üzere Bilim Kurulu kurulması yer alıyor. Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet çalışanları hizmet kolunda toplu sözleşme masasında elde ettiği kazanımlar şöyle:

"Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve üniversite hastanelerinde 2005 yılından sonra göreve başlayan 300 bin çalışana 1 derece kazandırıldı. (Bu kazanım sayesinde düşülen dereceye göre 250 TL’ye kadar ek kazanç elde edilecek.) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar kullanılan yıllık izinler döner sermayede çalışılmayan günden sayılmayacak. (Bu kazanım sayesinde Hekimlerde 150-500 TL, hekim dışı çalışanlarda 50-150 TL zarar ortadan kaldırıldı.) Üniversite hastanelerinde ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar kullanılan yıllık izinler döner sermayede çalışılmayan günden sayılmayacak. (Bu kazanım sayesinde hekimlerde 150-500 TL, hekim dışı çalışanlarda 50-150 TL zarar ortadan kaldırıldı.) Adli Tıp Kurumu’nda ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar kullanılan yıllık izinler döner sermayede çalışılmayan günden sayılmayacak. (Bu kazanım sayesinde Hekimlerde 150-500 TL, hekim dışı çalışanlarda 50-150 TL zarar ortadan kaldırıldı.)
Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı entegre hastanelerin özellikli birim kadro unvan katsayıları 0,40’dan 0,50’ye çıkarıldı. (Bu kazanım sayesinde entegre hastanelerin özellikli biriminde görevli bir sağlık çalışanı 350 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

Komisyon kararı aranmaksızın re’sen geçici görevlendirilenlere kadrosunun bulunduğu kurum veya görevlendirildiği kurumdan hangisinin döner sermayesi yüksek ise oradan döner sermaye ek ödemesi yapılacak.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin hem döner sermaye tavan katsayısının 1.50’den 1.70’e çıkarılması, hem de hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 0,05 puan artırılması sağlandı. (350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren bu kazanım ile GİH, TH, YH sınıfına 100 TL’ye kadar, sağlık hizmetleri sınıfına 200 TL’ye kadar ek ödeme kazandırıldı)

Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlara döner sermayede 0,10 ek puan alındı. (Bu kazanım sayesinde bu birimde görevli bir sağlık çalışanı 250 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan uzman hekimlerin hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 2.50’ye çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde bu birimde çalışan bir uzman hekim 350 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)

112 Acil Sağlık İstasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısının 0.50’ye çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde 112 Acil Sağlık İstasyonu sorumlu sağlık personeli 400 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)

Çevre Sağlığı ve tütün denetimi yapan personele yüzde 5 ek puan alındı. (Bu kazanım sayesinde bu birimde görevli bir sağlık çalışanı 100 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)

AFAD’a bağlı kampların bulunduğu illerde görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarının tavan katsayılarının 1.80’e çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde bu illerde görev yapan sağlık çalışanlarının 200 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)

Yemek hizmetinden faydalanamayan 112 personeline nakdi yemek yardımı yapılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde yemek hizmetinden yararlanamayan 112 personeline 174 TL nakdi yemek bedeli ödenecek)
2016 yılından itibaren uygulanmak üzere sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi için BİLİM KURULU kurulması sağlandı.

Adli Tıp Kurumunda görev yapan personelden tavan katsayısı 1.50 olanların tavan katsayılarının 1.70’e çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde Adli Tıp Kurumu personeli 150 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda nöbet tutan çalışanların nöbet ücretlerinin her nöbet günü için 4 saate, haftada 12 saate çıkarılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda nöbet tutan yaklaşık iki bin personel 200 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)

Kanunla belirtilen uzman hemşirelik ve uzman ebelik şartlarını taşıyanların özel hizmet tazminatlarının 5 puan artırımlı ödenmesi sağlandı. (Bu kazanım sayesinde uzman ebe ve uzman hemşireler 40 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)

Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personelinin tavan katsayıları 1.50’den 1.70’e çıkarıldı. (Bu kazanım sayesinde GİH, TH, YH sınıfına 100 TL’ye kadar, sağlık hizmetleri sınıfına 200 TL’ye kadar ek ödeme kazandırıldı)
Üniversite hastanelerinde görev yapanların döner sermaye katsayılarının YÖK ile birlikte daha adil bir şekilde yeniden değerlendirilmesi kararı alındı.

Adli Tıp Kurumu’nda ölüm raporu ve otopsi nöbeti tutan çalışanların tavan katsayılarının yüzde 10 artırılması sağlandı. (Bu kazanım sayesinde hekimler 500 TL’ye kadar, diğer çalışanlarımız 150 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek)"

Ne İstediler, Ne Aldılar

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşme görüşmelerinin son toplantısına ilişkin, “2016 için en düşük memur maaşına yüzde 33,2 isteyen bir konfederasyon yüzde 11’lik zammı tarihi başarı olarak ilan ediyor” dedi.
Kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin son toplantısı, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. İmza töreninin ardından sözleşmeyi değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Sayın Faruk Çelik kendisine verilen rolü Allah var hakkıyla toplu sözleşmede yerine getirmiştir. Kendisine muhalif olarak gördüğü federasyonların başkanlarının toplu sözleşme metninde anlaşılan konuları değerlendirmesine bile tahammül edemeyen Faruk Çelik’in ne kadar demokrat olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Burada bir konfederasyonla kurgulanmış olan bir oyun sergilenmiştir. Sayın Bakanla, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın daha önce de açıkladığım üzere bir toplu sözleşme metni imzalanacak demiştim. Bir şekilde bir toplu sözleşme metni erken seçim öncesinde imzalanmıştır” ifadelerini kullandı.
Koncuk, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Memur-Sen ne istedi, neye imza attı. Memur-Sen bu taleplerini alt alta koyduğumuzda en düşük devlet memuru 2016 yılı için yüzde 33,2 zam istiyor. Ortalama memur maaşı içinse yüzde 31,7 zam istiyor. Bu rakamlar 2017 içinse en düşük devlet memuru için yüzde 23,8, ortalama ise yüzde 22,9 zam talebi anlamına geliyor. 2016 için en düşük memur maaşına yüzde 33,2 isteyen bir konfederasyon yüzde 11’lik zammı tarihi başarı olarak ilan ediyor.”

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 6
Bugün : 511
Bu Ay : 6491
Toplam : 6491

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom