Böyle Giderse Eczacılık Yozlaşacak

Türk Eczacılar Birliği’nin (TEB) 39. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı, Malatya Eczacılar Odası’nın ev sahipliğinde Malatya’da başladı.

Böyle Giderse Eczacılık Yozlaşacak Bölge

Hilton Otel’de başlayan ve 2 gün sürecek olan TEB 39. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı’nın açılışına AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, TEB Merkez Heyeti Başkanı Erdoğan Çolak, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcielri ile Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi ve Türkiye genelindeki eczacı odası başkanları katıldılar.

Açılışta konuşan Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, “Yıllarca Türkiye'de ilaç pahalı diyen örgütümüz ve eczacılarımız ticari ıskontoları ellerinden alınarak adeta cezalandırılmıştır. Eczacılık fakültelerine her gün bir yenisi eklenerek mesleğimizde dezonformasyon yaratılmış ve bir eczacı enflasyonu oluşturularak mesleğimiz etik ve deontolojik yozlaşmaya sürüklenmiştir. Görülen o ki sürekli bir değişime zorlanmışız, bizi sürekli bir değişime zorlamışlar, hiçbir dahilimiz olmadan bu değişimlere sokulmuş meslek hayatımıza. Bu değişimler karşısında sürekli direndik etkiye ve tepki gösterdik, taarruza savunma yaptık, palyatif çözümler ürettik, günü kurtarma çabasına girdik. Artık zamanı gelmedi mi? Kendi değişimimizi yaşamanın, mesleğimizde milat ilan etmenin, sağlığın vazgeçilmezi olmanın, ilacın tek uzmanının eczacı olduğunu hatırlamanın, eczacılıkta büyük değişim hareketini başlatmanın. Bizim Malatya Eczacı Odası olarak meslektaşlarımıza çağrımızdır; saflığın ve sağlığın sembolü olan beyaz önlüklerimizi giyelim, eczanelerimize inelim, sanatımızı icra edelim. Her şeye rağmen mesleki yaşantımızı sıkıntıya sokan ekonomik olumsuzlukları hastalarımıza yansıtmadan halk sağlığına hizmet edelim ve danışmanlık görevimizi sürdürelim. Eczanelerimizi birer sağlık evine, kendimizi de birer sağlık emekçisine dönüştürelim. Kendimizin ve halkımızın kafasındaki eczacı rol modelini değiştirelim.

Bizim Malatya Eczacı Odası olarak meslek örgütümüze ve 53 eczacı odamıza çağrımızdır; artık ilaç odaklı ve ilaç fiyatlarına endeksli eczacılık modeli iflas etmiştir. Mücadele edeceğimiz kulvar burası değildir. Hasta odaklı eczacılık modeli için radikal kararlar alınmalı ve eczacılıkta büyük değişim hareketi başlatılmalıdır.

Meslektaşlarımızda buna hazırdır ve beklemektedir. Örgütümüzde ve odalarımızda bunu gerçekleştirecek güç ve kudret mevcuttur. Eğer biz bu değişimi gerçekleştiremezsek, birileri gelip bizi değiştirecek, mesleğimizi yeniden yapılandıracak, oyunun kurallarını, yeniden koyacak ve bu oyunda bize piyon rolünü verecektir. Yok eğer şah olup oyuna hükmetmek istiyorsak; mesleki ve örgütsel bir dönüşüm yaşayalım, meslek hakkımız ve onurumuz için gerekirse müzakere, gerekirse mücadele edelim, birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden, yeri geldiğinde masadan kalkmamayı, yeri geldiğinde masaya yumruğumuzu vurmayı bilelim. Teslimiyetçi bir zihniyet gütmeden ama savaş çığırtkanlığı da yapmadan, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyalım. İlacın sadece eczanelerde ve eczacı danışmanlığında sunulduğu, eczanelerin finans kurumu yerine, birinci basamak sağlık merkezi olarak görüldüğü, ilacın tek uzmanının eczacı olduğu, üretiminden hastalara sunumuna kadar her noktasında ve aşamasında eczacıların görev yaptığı bir büyük değişimi Türk Eczacıları Birliği şemsiyesi altında hep beraber gerçekleştirelim. Asla unutmayalım ki tarihsel değişimi yakalayamayan meslekler zaman içerisinde yok olup gitmiş, gelişimini tamamlayanlar ise tarih boyu var olmuşlardır. Bunu sağlayanlarda tarihe geçmişlerdir. Sözlerimi Hüseyin Cemil Meriç' in güzel bir sözüyle noktalamak istiyorum; Çürümekte bir değişimdir lâkin asla gelişim değildir” diye konuştu.

TEB Merkez Heyeti Başkanı Erdoğan Çolak ise, “Hem sağlığın özelleştirilmesi, piyasalaştırılması, ticarileştirilmesi yönündeki politik tercihlerin hem de küresel ekonominin bütçe üzerinde yarattığı baskının kamu sağlık harcamalarını kısmaya dönük tasarruf tedbirlerini beraberinde getirmesi de kaçınılmazdı. Tasarruf tedbirleri denilince ilk akla gelen ise ilaç harcamaları oldu. Oysa kamu sağlık harcamaları içinde ayakta ve yatarak sunulan tedavi hizmetleri dâhil olmak üzere tedavi giderlerinin payı en yüksek oranı oluşturduğu, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başlangıcından bu yana yıllar içerisinde tedavi harcamaları sürekli arttığı ve son 4 yılda dikkat çekici şekilde ilaç harcamalarındaki artışın önüne geçtiği, bu artıştan aslan payını özel sağlık kuruluşlarının aldığı her nedense göz ardı edildi. Nitekim oranlara baktığımızda durum şudur; 2012’de tedavi harcamaları 29. 206 milyon TL iken ilaç harcaması 14 milyon 300 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise toplam sağlık harcaması içine ilaç harcamasının payı yüzde 31 iken, tedavi harcamaları yüzde 67’dir. 49 milyon 806 bin TL olan sağlık harcamasının 33 milyon 531 bin TL’si tedavi harcamaları iken, 15 milyon 570 bin TL’si ilaç harcamalarıdır. Toplam sağlık harcamaları içerisinde özel hastanelerin payı 2001’de yüzde 6,2 iken, 2008’de yüzde 17,3’e çıkmıştır. Türkiye’deki özel hastane sayısı, özellikle büyük sermaye gruplarının açtığı yeni şubelerle birlikte 550’lere yaklaşmıştır. 2012 yılında özel sağlık kuruluşlarına başvuruda alınan ilave ücretlerde artışa gidilmiş, bu ücretler yüzde 200’e çıkarılmıştır. Özel hastaneler hem SGK’nın ödediği miktarı hem de bunun yüzde 200’e kadarını ilave ücret olarak hastadan istemektedir. Diğer yandan Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde kişi başına sağlık ve ilaç harcamaları tutarı açısından hala son sıralarda yer alan ülkelerden birisi olduğunu vurgulamak isterim. GSYİH (Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla) içindeki payına bakıldığında Türkiye’de oran yüzde 5,4’dür. OECD ortalaması ise, yüzde 9,2’dir. OECD ülkelerinde kişi başına sağlık harcaması ortalama 3.324 dolar iken, Türkiye’de 981 dolardır. Türkiye’de kişi başına ilaç harcaması 105 Dolar OECD ortalaması ise 497 doların bir hayli altındadır” dedi.

Eczacılık yönetmenliği ile ilgili olarak da bilgi aktaran Çolak, şöyle konuştu:

“3 bin 500 kişiye bir eczane düşecek şekilde yapılacak eczane sınırlaması uygulanmaya başlandı. Buna göre 2018 yılından itibaren mezun olanlar ve eczanesini o tarihe kadar bir kere ilçe dışına nakletmiş olanlar için Sağlık Bakanlığı yılda iki kez boş yerlerin listesini açıklayacak ve buna göre başvuru yapılacak. Yerleştirme puanına göre de insanlar başvurdukları ilçede eczane açmaya hak kazanacaklar. Yönetmelikle hayata geçirilen bir diğer değişiklik ise, internetten ilaç satışının yasak olduğunun vurgulanması oldu. Satış zaten bizim yasamıza göre yasaktı ancak bunun altı çizildi, yoruma kapalı bir hale geldi.”

Kendisinin Malatyalı olduğunu vurgulayan Çolak, “Bir Malatyalı olarak Malatya Eczacı Odası’nın bu toplantının ev sahipliğini üstlenmesinden mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Malatya, Medler’den Persler’e, Romalılar’dan Bizans’a, Selçuklu’ya ve Osmanlı’ya kadar çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, onlarla harmanlanmış, ona kendi kültürünü katmış bir kenttir. Aynı Türkiyemiz gibi bir mozaiktir, rengârenktir, bu rengârenkliği ile de barışıktır” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı açılış konuşmasında, “Sağlık insanın olmazsa olmazıdır. Eczacılar bu halkada önemli bir görev üstlenmiş durumda. Doktor bir reçete yazıyor, ancak eczacı ‘Çok iyi gelir’ diyorsa, bu izlenim her zaman çok önemli. Dolayısıyla eczacılık hastayı aynı zamanda terapi eden bir meslek. Son yıllarda sağlık sektörüne baktığımızda çok önemli gelişmeler yaşandı ve çok önemli değişimler kaydedildi. Biz yerel yönetimler olarak şehrin sorunlarını anketlerle belirlerken, en çok memnuniyetin sağlık alanında olduğunu hep gözlemledik” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, kendisinin aynı zamanda bir eczacı olduğunu ve halen eczanesinin mesul müdür sorumluluğunda faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, “Hepimiz çok net biliyoruz ki biz meslek milliyetçiliği yapıyoruz. Bunun en önemli örneklerinden birisini ben kendimden verebilirim. Her kademede, her alanda milletvekili ne yapar, her işi yapar, eczacı ne yapar, her işi yapar. Başı ağrıyan, dişi ağrıyan, boynu ağrıyan, karısı ile boşanan, kocası ile ayrılan herkes bir önce gelir eczacı ile dertleşir. Eczacılık meslek hakkı konusunda ben de sizlerle hemfikirim. Hakkınızın savunulmasında ve alınmasında dün sizinle beraber oldum, bundan sonrada sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Tek bir arzum var, tek bir isteğim var, oda ve birliklerimiz asla siyasileşmesin. Hak ve hukuk konusunda ben sizlerle birlikteyim. İktidar milletvekili olarak elimden bugüne kadar ne geldiyse yaptım, bundan sonrada yapmaya devam edeceğim. Stok sorunlarınızdan, ıskontolarınıza kadar, sanayicinin yapmış olduğu talebi olan mal fazlalarının kaldırılmasına kadar tüm sorunların farkındayız. Bununla ilgili çalışmaları hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından mesleki sorun ve çözüm önerileri ile ilgili oturumlara geçildi. Toplantı 7 Haziran’a kadar devam edecek.

Okul Yapacaklar

Malatya’da gerçekleşen Türk Eczacılar Birliği’nin (TEB) 39. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı'nda Milletvekili Öznur Çalık’ın gündeme getirdiği Malatya Görme Engelliler Bölge Okulu’nun kurulması teklifi için söz verildi.

Hilton Otel’de başlayan TEB 39. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısının açılışına katılan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “bu toplantının Malatya’da yapılmasının onuruna burada bir hatırası kalsın isterim. Türk Eczacılar Birliği’nin bugüne kadar Malatya’da bir sosyal sorumluluk projesi yoktur. Türk Eczacılar Birliği’nin Malatya’ya sosyal sorumluluk çerçevesinde ben desteğini istiyorum. Bu konuda özellikle Malatya’da ve bölgede görme engelli çocuklarımız var. Görme engelli çocuklarımız için bir okul isteğimiz oldu. Bununla ilgili olarak sayın başbakanımız ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile görüştük. ‘hay hay memnuniyetle yapalım’ dediler. 2015 yatırım programına şuanda 2 derslik başladı. Ama ben şunu istiyorum; süreci başlattık, bu sürecin sahibi tüm eczacı meslektaşlarım olsun. O güzel evlatlarımızın okuduğu okulda Türk Eczacılar Birliği Görme Engelli Bölge Okulu yazısını istiyorum” dedi.

TEB Merkez Heyeti Başkanı Erdoğan Çolak ise, “Türk Eczacılar Birliğinin değişik yerlerde yaptığı sosyal projelere var. Buda önemli bir proje, görme engellilerle ilgili. Ben yönetim kurulumuzun buna aksi bir cevap vereceğini düşünmüyorum. Ama değerlendirmemiz gereken bir iştir. Olumlu olacağını düşünüyorum. Ben bu konuda elimden gelen gayreti göstereceğim. Sayın Milletvekilime burada söz veriyorum” dedi.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 8
Bugün : 734
Bu Ay : 4291
Toplam : 4291

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom