Memurlar Törenle Büyük Yeminlerini Etti

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan aday memurlara yönelik verilen Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitimler neticesinde memurluğu hak kazananlar yemin ettiler.

Memurlar Törenle Büyük Yeminlerini Etti Malatya Haber

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilen yemin törenine, İl Müdür Yardımcısı Resul Karakuş, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü İbrahim Özer ile aday memurlar katıldı.

Yemin töreni öncesinde bir konuşma yapan İl Müdür Yardımcı Resul Karakuş, “Arkadaşlar aramıza hoş geldiniz. Aday memurluktan asil memurluğa terfi ettiniz. Bakanlığımız tarafından ön görülen eğitim sürecini ve akabinde imtihanları başarılı bir şekilde tamamladınız. Edeceğiniz bu yeminle, bundan sonraki memuriyet hayatınızda yasalara ve kurallara uygun olarak memurluk yapacağınızın sözünü vereceksiniz. Hepinize bundan sonraki memurluk hayatınızda başarılar dilerim” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının akabinde, yemin metni İdari ve Mali İşler Şube Müdürü İbrahim Özer tarafından okunup, memurluğa yeni terfi edenlere tekrar ettirildikten sonra program sona erdi.

Memurluk Yemini

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların personelinden, Asli Devlet Memurluğuna atanan personelin, 657 Sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi gereğince yemin etmeleri için kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek yemin, merasiminin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.


ÖZEL HÜKÜMLER

Madde 2 - Devlet Memurları Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve kanunları sadakatle uygulamak zorundadırlar. Devlet Memurları bu hususu asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimde yapacakları yeminle belirlerler.

Yemin Metni Aşağıdadır:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetciliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlâkî insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

Madde 3 - Kurum ve Kuruluşlarda yemin merasiminin yapılacağı gün atamaya yetkili amirler tarafından tayin ve tesbit edilir.

Madde 4 - Asli Memurluğa atanan personelin tesbit edilen günde yemin merasimine iştirak etmesi şarttır.

Ancak, hastalık v.s. gibi yetkili amirlerce kabul edilebilecek mücbir sebep lerle yemin merasimine iştirak edemeyen memurlar tayin edilecek bir günde amirlerinin huzurunda yemin eder.

YEMİN MERASİMİ USUL VE ESASLARI

Madde 5 - Yemin edecek memurlar; atamaya yetkili amir veya görevlendireceği bir yetkili tarafından tesbit edilen günde, toplanarak önce edecekleri yeminin önemi hatırlatılır, yurt sevgileri, milletin kendilerinden neler beklediği, çalışmada göstermeleri gereken fedakârlıklar tekrar tazelenir.

Madde 6 - Atamaya yetkili amir veya görevlendireceği yetkili, bakanlık ve kuruluşlarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Ünite Amirleri, İllerde daire amirleri merasimde bulunurlar.

Madde 7 - Yemin edecek memurların mensubu olduğu kurum veya kuruluşun memurları da (Hizmet ve görevi aksatmayacak şekilde bir kısmı görev başında kalmak suretiyle) merasim yapılacak yerde hazır bulundurulur.

Madde 8 - Yemin edecek memurlar, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde" belirtilen Kılık ve Kıyafetle, temiz ve beyaz örtülü masanın üzerine ve masa kenarından sarkmayacak şekilde konulan TÜRK BAYRAĞI etrafında sıralanırlar. Bayrak üzerine kesinlikle hiçbir şey konulmaz.

İstiklâl Marşının çalınıp ve söylenmesinden sonra günün anlam ve önemi görevlendirilecek bir üst yönetici tarafından açıklanır ve yemine başlanır.

Memurlar masanın üzerinde bulunan Bayrağın üzerine ellerini koymak suretiyle yemin ederler.

Madde 9 - Yemin metnini ihtiva eden Yemin Belgesi yemini yapan memur tarafından merasimden sonra imzalanarak sicil dosyasına konulur.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 9
Bugün : 624
Bu Ay : 7770
Toplam : 7770

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom