Çakır, Projelerini Açıkladı

Malatya belediye başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır, “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

Çakır, Projelerini Açıkladı Malatya Haber

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Çakır’ın projelerinin açıklamak için Ramada Altın Kayısı Oteli’nde düzenlenen toplantıya, Faruk Öz dışındaki AK Parti Malatya milletvekilleri, AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili, Malatya Koordinatörü Osman Boyraz, AK Parti İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, partinin kadın ve gençlik kolları baykanları, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye başkan adayları, mesleki teşekkül, oda, dernek, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, il genel ve belediye meclis üyeleri, belediye kısım müdürleri, belediye şirket müdürleri ve partililer katıldı.

Proje açıklama programında ilk olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, AK Parti’nin 12 yıllık iktidarında milletin yüzünü yere eğdirecek bir iş yapmadığını ifade edip, “Biz kaset yarışında değil, hizmet yarışındayız. Biz kasetlerle değil, milletin desteği ile iktidarlara gelmedik” diyerek, 30 Mart seçiminde şer odaklarına gereken cevabın verileceğine inandıklarını kaydetti.

Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Malatya milletvekili Cemal Akın ise, Malatya’nın büyükşehir olması nedeniyle sağlanacak avantajlardan söz etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili, Malatya Koordinatörü Osman Boyraz da, Türkiye üzerinde ve AK Parti iktidarı üzerinde oynanmak isteyen oyunlardan söz edip, “17 Aralık’taki toz bulutlarını vatandaşların desteği ve başbakanımızın dik duruşu ile bertaraf ettik” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ise, AK Parti’nin yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı mücadele ettiğini belirtip, “Mazlum ve mağdur insanların yanında olan AK Parti, 30 Mart’ta da gereken desteği alacaktır” diyerek, “Başbakanımıza kurulan kumpasları Allah’ın yardımı ve milletin destekleri ile atlattık ve atlatacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmacılar, 30 mart seçiminde Çakır’a destek de istedi.
Sinevizyon eşliğinde 5 yılda yapılan icraatların anlatıldığı proje açıklama toplantısında konuşan Ahmet Çakır ise, “Yaptıklarımız,yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek, ana başlıklar halinde projelerini özetle şöyle sıraladı:

PROJELERİMİZ:

1. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ GÜNCELLENMESİ:

Malatya çevre düzeni planı gözden geçirilerek temel hedefler doğrultusunda ilimizin ihtiyaçlarına cevap verecek hale gelmesi sağlanacaktır. Çevre düzeni planı doğrultusunda Nazım imar planı ve uygulama imar planı güncellenecektir.

2.ULAŞIM MASTER PLANI:

   İlimiz tamamının merkezle uyumunu sağlayacak Ulaşım Master Planımızı yenileyeceğiz. Otobüs, minibüs, taksi, servisler gibi toplu taşıma unsurlarının hizmet kalitesini yükseltici tedbirleri alacağız. Bu konuda ilgili ilçe belediyeleri, şoförler odası, sivil toplum örgütleri ve konunun muhatapları ile birlikte en iyi hizmeti üretecek karaları alarak uygulayacağız. İlçelerimizde otobüs terminali ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri yapacağız. İl genelinde ihtiyaç olan bölgelere otopark alanlarını inşa edeceğiz. Özellikle kent merkezindeki otopark ihtiyacını bir an evvel çözeceğiz.

3.  İMAR PLANI:

      Yürürlükteki imar planlarının çevre düzeni planına Nazım imar planına ulaşım master planına uygunluğu gözden geçirilecek varsa eksiklikleri giderecek tedbirleri ivedilikle alacağız. İmar planlarının bütünlüğünü sağlayacak uygulama imar planları çalışmalarını yaparak kamuoyunun ve şehrimizdeki bütün sivil toplum örgütlerinin görüşlerine sunacağız. Bu görüşler doğrultusunda varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri alacağız. Burada da toplumsal konsensüsü temel prensip olarak kabul edeceğiz.

4. MALATYA KENTSEL YENİLEME MASTER PLANI:

 Çevre yolunun altı başta olmak üzere gerekli tedbirleri alarak kentsel dönüşüm projelerine başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm uygulamalarından elde edilen katma değerleri yine kentsel dönüşüm projelerinde kullanacağız. Kentsel dönüşüm projelerinde ve uydu kentlerin yapılmasında belediye iştiraklerimizin yerel firmalarla birlikte çalışmasını temin edeceğiz.  İştiraklerimiz zorunlu olmadıkça yapım işine girmeyecek, koordinasyonu sağlayarak yerel firmaların aktif şekilde bu uygulamalarda rol almasını sağlayacaklardır. Bu anlamda ilçelerimizde de yapılacak kentsel dönüşüm projesine her türlü desteği vereceğiz. Ayrıca kentsel dönüşümlerde vatandaş memnuniyeti esas alınarak geleneksel mimari örnekleri tercih edilecektir.

5.HORATA VADİSİ PROJESİ:

Beydağı eteklerinde 1500 dönüm alan üzerinde yaklaşık 15 bin kişinin yaşayabileceği, içerisinden Horata Çayı’nın geçtiği ekolojik yapısı, su kaynakları ve muhteşem doğal güzellikleri ile doğal bir rekreasyon alanı olan Türkiye’nin 2. büyük vadi projesi Horata Vadisi’ni hayata geçireceğiz. Yeşil dokusu ile su kaynaklarının korunacağı projenin Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi, projenin Malatyamız için ne kadar yerinde ve önemli olduğu konusundaki düşüncemizi güçlendirmiştir.   

6.İSTASYON CADDESİ YENİLEME PROJESİ:

DDY ile yaptığımız çalışmalar ile bu bölgeyi şehrin başka bir bölgesine taşıyarak istasyon ve loko bakım atelyelerinin bulunduğu kısımda  kentsel dönüşüm projesini uygulayacağız. Bölgede yeni yerleşim alanları ve sosyal donatılar yaparak şehrin bu bölgesini daha canlı ve yaşarılabilir, Yeşiltepe ile kentin bağlantısını daha kullanılır hale getireceğiz.

7. ŞOFÖR OKULU MEGA KENT PROJESİ:

         Malatya’yı tek merkezlilikten kurtarmak ve şehrimizi dengeli bir şekilde yaymak üzere; az katlı yapılara imkan verecek yapılarla birlikte site şeklinde oluşan yaşam birimlerinin teşvik edildiği uydu kentlerin kurulmasını sağlayacağız. Malatya’yı 2023 hedefine hazırlayacak olan bu projemiz hayata geçtiğinde burada adeta yeni bir Malatya kurulmuş olacaktır.

8.MODERN MAHALLELER PROJESİ:

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın EYY (Evini yap yardım al ) projesi kapsamında Malatya'da depreme dayanıklı evlerden oluşan; yaşam kalitesi yüksek, modern imarlı mahalleler oluşturarak köylerimizi mahalleye dönüştüreceğiz.   Böylece Belediyeler Kanunu gereği mahalle oluşumunu sağlamak maksadıyla köylerimizi modern mahalleler haline getireceğiz. Bu bağlamda öncelikle jeolojik çevresel koşullar açısından; ulaşım güçlüğü, heyelan ve afet riski yüksek bölgelerden başlayarak projemizi hayata geçireceğiz. İlçelerimize bağlı mahalleler de belediyemiz tarafından hazırlanacak projelerle daha sağlıklı hale getirilecektir.

 

9.KENT KİMLİĞİNİ KORUMA PROJESİ:

      Malatya’da değişik bölgelerimizde yapılan sokak sağlıklaştırması çalışmalarını geliştirerek, kimlikli şehir dokusu oluşturacağız. Farklı bir yaklaşımla geleneksel mimari dokumuzdan oluşan kentsel yenileme ve sokak sağlıklaştırması projemizi şehrin farklı bölgelerinde uygulayacağız. İlçelerimizde bulunan tarihi sokak dokularını da uygun projelerle ülke turizmine kazandıracağız

10.DÜNDEN BUGÜNE MALATYA TEMA PARK PROJESİ:

     Orduzu Aslantepe Höyüğü ve civarında tarih konulu tematik park düzenlemesi yapacağız. Ayrıca Malatya’mızın  9000 yıllık tarihi ve kültürel eserlerini sergileyecek, bölgeyi ülke ve dünya turizmine açacağız.

 

11.BATTALGAZİ  KALE SURLARI İHYA PROJESİ:

    Projesi onaylanan tarihi kale surlarının ihyasına devam ederek kaleyi turizme açacağız. Tarihi mirasımızı koruyarak, sur dibinde rekreasyon düzenlemeleri yapacak, böylece korumayı yeşille zenginleştireceğiz.

12. GELENEKSEL ÇARŞISI PROJELERİ:

      Bütün ilçe merkezlerindeki çarşıları modern ve düzenli hale getireceğiz. Bu çarşılara projeler hazırlayarak o bölgelerin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getireceğiz.

13. KUZEY ÇEVRE YOLU:

        Büyükşehir statüsünün verdiği yetki ile şehrimizin kuzeyinden geçen çevre yolunun hayata geçmesi için gerekli bütün çalışmaları hızlandırarak sürdüreceğiz. Kent içinde kalan çevre yolunun devrini Karayolları’ndan alarak kent trafiğini rahatlatacak önemli bir arteri şehrimize kazandıracak, daha bakımlı ve Büyükşehre yakışır hale getireceğiz.

14. BARAj YOLU PROJESİ:

      Çarmuzu ve Battalgazi Caddelerini baraja kadar prestij yolu niteliğinde düzenleyeceğiz. Burada tarım ve yeşil alanlar muhafaza edilerek halkın kullanımına açılacak, böylece şehrin daha kolay bir şekilde Karkaya Baraj Gölü ile buluşmasını sağlayacağız. 

15.SAHİL YOLU PROJESİ:

        Şahnahan’ı Kale’ye bağlayan sahil yolunu kullanır hale getirerek kıyı şeridinden bütün Malatya’nın faydalanmasına imkân sağlayacağız. Burada düzenleyeceğimiz rekreasyon alanları ile daha yaşanılabilir mekanlar oluşturacağız.

16.GÜNEY BULVARI YÜRÜYÜŞ YOLU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ:

      Derme su kanalında düzenlemeler yaparak,  çeşitli aktivitelerin yapıldığı rekreasyon alanları inşa edeceğiz. Kernek Parkı’ndan Horata deresine kadar olan kısımda yaklaşık 7 kilometrelik yürüme yolları yaparak bu bölgede Malatya’da önemli bir ihtiyacı giderip hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Aynı zamanda Derme Kanalını tehlike arzeden  kötü görünümünden kurtarıp daha sağlıklı olarak şehrimize kazandıracağız.

17.YEŞİLYURT BULVARI PROJESİ:

Fahri Kayahan Bulvarı’ndan Yeşilyurt Caddesi’ne kadar olan caddeyi bulvar  kalitesinde düzenleyeceğiz. Yapacağımız bulvar; aydınlatma, yeşillendirme, yürüyüş ve bisiklet yolu düzenlenmesi ile Malatya’ya örnek prestij caddelerimizden biri olarak hizmete girecektir.

18.TECDE YENİŞEHİR BULVARI:

MAŞTİ Kavşağı’ndan Yeşilyurt Caddesi’ne kadar olan yaklaşık 3.5 km. yolu yaparak  bölgenin ihtiyacı olan önemli bir arteri şehre kazandıracağız. Bu cadde de bisiklet ve yürüyüş yolu ve kentsel peyzajı ile birlikte önemli bir bulvar olarak hizmet verecektir.

19. DİLEK  YOLU BULVAR PROJESİ

9 km uzunluğunda, iki gidiş iki geliş, bölünmüş yol olarak düzenlenecek olan

Dilek Yolu bulvar genişliğinde yapılarak hizmete girecektir.

Bu yol Sivas yoluna paralel alternatif yol olarak da kullanılarak trafiği rahatlatacaktır.

20.  MABİS BİSİKLET YOLU PROJELERİ:

      Modern bisiklet yolları yaparak, daha fazla vatandaşımızın sağlıklı ve çevre dostu olan bisikletle tanışmalarını sağlayacak, bisikletli ulaşımın özendirilmesi amacıyla MABİS (Malatya Bisiklet Yolu) projesini muhtelif bölgelerde hayata geçireceğiz.

21.ÇEVRE YOLU ÜST GEÇİT PROJESİ:

Çevreyolu  batı girişinde yaya trafik ve güvenliğini sağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni üst geçitler inşa edeceğiz. Böylece  yaya güvenliğini daha sağlıklı hale getireceğiz.

22. DEMİR YOLLARI GÜVENLİ ÜST GEÇİT PROJESİ:

İlimizde trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye sokarak, can ve mal kaybına neden olan çok sayıda hemzemin geçit bulunmaktadır. Bu geçitler şehrin bütünlüğünü bölerek ilgili bölgelerin gelişmesine engel olmaktadır. Bunlardan önem sırasına göre yoğunluğu en fazla olan bölgelerden  başlayarak köprülü üst geçitler yapacak, böylece bir yandan demiryollarının şehirle bütünleşmesini sağlayacak, diğer yandan  trafik güvenliğini daha sağlıklı hale getireceğiz.

23.BÜYÜK OTOPARK PROJELERİ:

      Şehrimizin çeşitli bölgelerinde modern büyük otoparklar  inşa edeceğiz. Böylece bir yandan yollarımızdaki parklanmayı minimum seviyeye düşürerek caddelerimizdeki trafik akışını rahatlatırken, otopark sorununu ve kent içi trafik sıkışıklığını asgari düzeye indireceğiz.

24.GÖKKUŞAĞI BİLİM MERKEZİ PROJESİ:

Bilim Merkezi, çocuklarımızın ve gençlerimizin okullarda öğrendikleri bilgilerin çeşitli aktivitelerle anlatıldığı bir merkez olacak . burada yapılacak Planeteryum ile ziyaretçilere uzayın gizemli dünyası anlatılacak. Bilimin deneylerle anlatıldığı bu merkezi önümüzdeki dönemde Malatya’mıza kazandıracağız.

25.MASAL VADİSİ ÇOCUK KENTİ PROJESİ:

İçerisinde masal kahramanları maketlerinin bulunduğu, su oyunlarının yapılacağı göllerin bulunduğu bir çocuk kentini, 2100 dönemlek alanda İnderesi Tabiat Parkı’nda  inşa edeceğiz. Burada dünyada birkaç şehirde bulunan Jurassicpark'ın bir örneğini Malatya'ya kazandıracağız. Bu Park'ta tarih öncesi devirlerden günümüze kadar yaşayan hayvanların maketleri sergilenecek. Çocuklarımızın bir yandan eğlenirken, bir yandan da bu konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ülkemizde bu konudaki tek tematik parkı şehrimize kazandıracağız.

26.HAYVANAT BAHÇESİ PROJESİ:

         İnderesi Tabiat Parkı içinde bölgemizde yaşayabilecek hayvanlardan oluşan bir hayvanat bahçesi yapmayı planlıyoruz.  Ayrıca bu bölgede bir botanik bahçesi oluşturarak parkı daha zengin ve doğa ile barışık hale getireceğiz.

27. SU DÜNYASI PROJESİ:

        Karakaya Baraj gölü kıyısında su sporları merkezi, plajlar, aquapark, kafeler, restoranlar ve sahil rekreasyon alanı düzenlemeleri yaparak, burada su sporları müsabakalarına imkân verecek tesisler inşa ederek bu tür organizasyonların şehrimizde yapılmasını sağlayacağız.

28.YEŞİLYURT DERESİ ISLAH PROJESİ:

Yeşilyurt ilçe merkezinden Demiryolu köprüsüne kadar kadar olan dere yatağında düzenleme yapacağız. Yapacağımız düzenleme ile dereye akan atık sular toplanarak  dereye akmaları engellenecektir. Ayrıca dere kenarında yapacağımız yürüyüş yolları ve rekreasyon düzenlemesi ile bu bölgede ilimizin ihtiyacı olan bir kentsel planlamayı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.

29. YENİ PİKNİK ALANLARI PROJESİ:

      Halkın özel ve toplu taşım araçları ile rahatlıkla ulaşabileceği  uygun bölgelere  yeni, modern piknik alanları inşa edeceğiz.  Bu amaçla şehrin muhtelif bölgelerinde yeni düzenlemeler yapacağız. Ayrıca Horata, Çamlık, İnderesi gibi bölgelerde piknik alanları yaparak merkezdeki piknik alanlarını çeşitlendireceğiz. İlçelerimizde de bu konudaki bölgelerle ilgili projeler üreterek halkımızın hizmetine sunacağız.

30.ŞEKER PARK  KÜLTÜR VE FUAR ALANI PROJESİ:

     2023 hedefi projelerimizden olan Şeker Fabrikası’nın devrini alarak burada mevcut yapıyı koruyarak;  içerisinde uluslarası nitelikli kongrelerin yapılabildiği iki bin kişilik kapalı alanı ve beraberinde küçük ölçekli salonların bulunduğu Kongre ve Kültür Merkezi gibi mekanları fabrika binalarını yeniden restore ederek inşa edeceğiz. Fabrika arazisi içinde bulunan ünitelerde  fuar, müze ve kütüphane.. gibi kültürel etkinliklerin yapılabileceği restorasyonu gerçekleştireceğiz. Ayrıca bahçesinde dinlenme, spor ve lunapark alanları oluşturarak Malatya’mızın hizmetine açacağız.

31. BEYLERDERESİ VADİ PROJESİ:

     Viyadük’ün hizmete girmesi ile birlikte birçok projeye uygun hale gelen Beylerderesi'ni merkezi idare ile birlikte düzenleyeceğiz. Bu bölge için uygun çeşitli koruma ve rekreasyon projeleri hazırlayıp halkımızın beğenisine sunacak, en uygun görülen projeyi hayata geçireceğiz. Uzun vadeli olan bu projeyi önümüzdeki dönemde başlatarak ilimizin batı girişinde bulunan vadiyi Büyükşehre yakışır estetik ve görsellikte inşa edeceğiz.

32.ENGELSİZ HAYAT PROJESİ:

      Kent merkezlerinde engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları güçlükleri minimize edecek düzenlemelerin yanı sıra, Yeşiltepe Bölgesi’nde engelli vatandaşlarımızın eğitim, kültür, sağlık ve spor ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir merkezi Malatya’mıza kazandıracağız.

33. ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ:

        İnşa etmeyi düşündüğümüz bu merkezde çocuklarımız ve gençlerimize uzman eğitimciler nezaretinde bilgisayar, resim  spor, iletişim, mesleki eğitim vb. dersler verilecek. Ayrıca risk altındaki çocuklarımızın toplumsal hayata adaptasyonu sağlanacaktır. Bu proje kapsamında yetiştirilen çocuklarımızın istihdam sorunlarının çözümü için diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapacağız.

34. SEMT SPOR ALANLARI PROJESİ:

       Semt merkezlerinde gençlerin sportif aktivitelerini yapabilecekleri semt spor alanları oluşturacağız. Fitness, futbol, voleybol, basketbol başta olmak üzere diğer sporların da yapılabileceği alanlar oluşturarak gençlerimizin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmelerine imkân sağlayacağız.

35. KADINLAR GÖZ NURU PAZARI PROJESİ:

         Kadınlarımızın el becerilerini ve aile bütçelerine katkılarını  artırmak amacıyla Göz Nuru Pazarı kuracağız. Bu anlamda semt konaklarında meslek edindirme kursları düzenleyerek kadınlarımızın bu konudaki eğitilerini geliştirmelerine imkân sağlayacağız. Kent merkezinde kuracağımız bu pazarda kadınlarımız ürettikleri ürünleri satarak ekonomiye katkıda bulunacaklar.

36. GÖNÜL BAĞLARI ROJESİ:

        Yaşlılarımızın vakit geçireceği, her türlü sosyal aktivitelerini gerçekleştirecekleri, içerisinde hobi bahçelerinin ve sosyal donatıların bulunduğu bir merkez  yapacağız. Burada bu günlerimizi borçlu olduğumuz büyüklerimiz şehrin kalabalık ve stesinden uzak daha huzurlu bir yaşam alanı kazanmış olacak, hayatlarının kalan kısmını ev ortamını aratmayacak bu merkezde mutlulukla geçireceklerdir.

37.ESKİ BELEDİYE MEYDANI DÜZENLEMESİ PROJESİ:

Eski Belediye Meydanı ve Fuzuli Caddesi girişi düzenlemesini yaparak buradaki trafik kargaşasına son vereceğiz. Ziraat Bankası ve Esenlik marketini kaldırarak  mevcut meydanın genişletilmesi, durak tasarımlarının, yaya geçitlerinin

düzenlenmesiyle birlikte meydanın daha ferah ve  Malatya’ya yakışır bir hale

getirilmesini sağlayacağız.

38.YENİ BELEDİYE MEYDANI DÜZENLEMESİ PROJESİ:

     Yeni belediye meydanını her türlü etkinliklerin yapılacağı bir meydan haline dönüştüreceğiz. Burada yapılan sanat sokağı ve sanat galerisinin tamamlanmasıyla birlikte meydanın yapımına başlayacağız. Meydanın altını otopart yaparak bölgenin otopark ihtiyacını büyük oranda karşılayacağız.

39.HER İLÇEYE BİR MEYDAN PROJESİ:

      Meydanlar bir şehrin merkezi, adeta olmazsa olmazıdır. Bu anlamda bütün ilçelerimizin merkezindeki meydanların düzenlemesini yaparak  ilçe halkının hizmetine sunacağız.

40. SOSYAL MARKET PROJESİ:

      Sosyal yardım faaliyetlerimizi, bir sosyal market kurarak sürdüreceğiz. Bu faaliyetlerin ilçelerimizde de yürütülebilmesi için girişimlerde bulunacağız. Sosyal yardım ve destekleri tek elden çeşitlendirerek sosyal devlet anlayışımızın gereğini ihtiyaç sahbi vatandaşlarımızın onurlarını koruyarak yerine getirmeye devam edeceğiz.

41.HER İLÇEYE KÜLTÜR SANAT KOMPLEKSİ PROJESİ:

     İhtiyaç duyulan her ilçemize o ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerisinde nikâh, sanat, kütüphane, eğitim derslikleri gibi aktivitelerin yapılacağı çok amaçlı Kültür Sanat Kompleksi yapacağız..

     Öte yandan bütün ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen yolları, meydan ve parkları yapacağız. Bütün mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek merkezi ilçe ile bu ihtiyaçları birlikte karşılayacağız. Ayrıca ilçe belediyelerimize her türlü proje ve teknik desteği vereceğiz.

42.ÇEVRECİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI PROJESİ:

Mevcut toplu taşıma araçlarını CNG  (doğalgazlı) yakıta dönüştürerek çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz. Ayrıca alınacak yeni otobüslerin de aynı nitelekte olmaları sağlanarak ilimizin çevreci bir ulaşım ağına kavuşması  sağlanacaktır.

43.ELEKTRİKLİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI PROJESİ:

Toplu taşımada çevreci ulaşım araçlarının arttırılması ve özendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında konforlu, daha düşük maliyetli trambus projesini hayata geçirerek elektirikli araçlarla seyahat kolaylığı sağlayacağız.

44. BENİM  PAZARIM PROJESİ:

      Cadde üzerinde kurulan, trafiği olumsuz etkileyerek adeta gün boyu caddeyi kapatan pazarları,  kapalı modern pazar yerleri inşa ederek taşımaya devam edeceğiz. İlimiz genelinde pazarlarımızla ilgili yeni projeler hazırlayıp, pazar esnafının ve o bölge insanımızın beğenisine sunacak, mutabık kalınan projeleri uygulayarak bütün pazarlarımızı sağlıklı ve modern birer alışveriş mekânı haline getireceğiz.

45. YÖRESEL  ÜRÜNLER PAZARI PROJESİ:

    Bu proje ile şehrimizde modern köy pazarları kuracağız. Bu projeyle köylülerimiz hem üretime yönlendirilecek hem de ürettikleri ürünlerini pazarlayabilecekleri imkânlara kavuşmaları sağlanacaktır.

46.MESLEK ODALARI SİTESİ PROJESİ:

       Esnaf odaları ve borsamızın bir arada faaliyetlerini sürdüreceği bir site inşa edeceğiz. Meslek odalarının bir birlerine daha yakın ve ilişkilerinin daha yoğun olduğu bu siteyi ilgili odalarımızla birlikte yapacağız. Böylece odalarımızın birliktelikten doğan sinerji ile daha etkin ve verimli çalışmalarına, birlikte daha büyük işler başarmalarına imkan sağlayacağız.

47.MESLEK GRUPLARI SİTELERİ PROJESİ:

        İlimizdeki ayakkabıcı esnafını bir arada toplamak ve bu meslek grubunda faaliyet gösteren esnafımızın Malatya ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla Ayakkabıcılar Sitesi'ni yapacağız. Kent merkezinde kalan Buğday Pazarı’nın da naklini  uygun bir yere taşıyacağız.  Büyük Şıra Pazarı’ndaki sağlıksız görüntünün ortadan kaldırılması için  bir dönüşüm ve yenileme projesini hazırlayarak, Şıra Pazarını Büyükşehre yakışır hale getireceğiz.

         Bu çalışmalarımızı ilgili esnaflarımızla iş birliği ve koordinasyon halinde gerçekleştireceğiz.

48. ÜRETİCİ DESTEKLEME PROJESİ:

        İlimiz genelinde çiftçilerimizin ürettiği  ürünlerinin muhafaza edileceği depolar yapacağız. Bu amaçla ilimizde stratejik noktalara, bölgenin ihtiyacına cevap verecek büyüklükte soğuk hava depoları inşa edeceğiz.

49.KAYISI KONSANTRE FABRİKASI PROJESİ:

Malatya tarımının can damarı olan kayısımızın daha iyi değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Organize Sanayi Bölgesinde 100 dekar bir alan üzerine  yaklaşık 20 milyon TL maliyetle  Kayısı Konsantre ve Meyve Suyu Fabrikası kurmayı planlıyoruz.

Bu yıl temelini atmayı planladığımız fabrikada ayrıca elma, armut, şeftali, domates gibi ürünler de işlenerek yüzlerce kişinin istihdam edileceği bir tesisi Malatya’ya kazandıracağız.

50. BİR MİLYON AĞAÇ PROJESİ:

İlimizdeki yeşil alanları arttırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha üst düzeye çıkarmak amacıyla bir milyon adet yetişmiş ağaç dikimi yapacağız. Böylece yeşil Malatya unvanı ile anılan şehrimizi bu unvana layık hale getireceğiz.

51.YEŞİL MALATYA PROJESİ:

Yaklaşık 200 dönümlük bir arazi üzerinde bir fidanlık kuracağız. Bu merkezde kent peyzajında kullanılacak fidan ve mevsimlik çiçek üretimi yapacağız. İlimizin ihtiyacı olan bitki ve fidanları burada yetiştireceğiz. Çevre belediyelerin ihtiyaçlarını da burada ürettiğimiz fidanları satarak karşılayacağız. Böylece Yeşil Malatya hayalimizi gerçekleştirmede önemli bir hizmeti yerine getirmiş olacağız.

52.YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM PROJESİ:

Şehrimizde bulunan su kaynaklarından elektirik enerjisi elde etmek üzere çalışmalara başlayacağız. Katı atık –atık su arıtma çamuru, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde ederek, hem belediyemizin ihtiyacı olan enerjiyi temin edecek, hem de ulusal sisteme enerji satarak gelir elde edeceğiz.

53.AKOM VE YENİ İTFAİYE MERKEZLERİ PROJESİ:

      Her türlü doğal afetlere karşı hazırlık amacı taşıyan bu proje ile Afet Koordinasyon Merkezini oluşturarak, acil müdahale ekipmanlarını depolayacağız. Ayrıca bu merkezde İtfaiye Daire Başkanlığını ve merkezi itfaiye ekiplerini konuşlandıracağız. Yeşiltepe’de yapacağımız  merkez AKOM merkezi olarak Malatya ya hizmet verecek, oluşturacağımız yeni şubelerle desteklenecektir.

54.ASFALT PLENTİ PROJESİ:

Büyükşehir statüsü kazanan şehrimizin ihtiyacını karşılamak üzere alttemel temel malzemesi için 400 ton/saat kapasiteli PTM (Plentmiks temel) tesisleri ile asfalt üretimi için 240 ton/saat kapasiteli bir asfalt plentleri kuracağız.  Böylece asfalt üretim ve serim kapasitemizi arttıracağız.

 

2014 YILINDA HİZMETE GİRECEK PROJELERİMİZ

1. NİKAH SARAYI

 Malatya’mızın yeni alt merkezi Fahri Kayahan Bölgesi’nde 27 dönümlük alana bölgemizin en büyük ve modern Nikah Sarayı’ını inşa ediyoruz. 5300 m2’lik kapalı alana sahip olan Nikah Sarayı aynı zamanda nişan, düğün, toplantı gibi çok amaçlı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına getirilen Nikah Sarayı bünyesinde; 1300 m2 çok amaçlı salon, 200 kişilik 2 adet  salon, Nikah odası, 8 adet dükkan, 1 adet kafeterya, 150 araçlık otopark bulunuyor.

2.KERNEK MEYDANI

 Malatya’nın tarihinde ve kimliğinde önemli bir yeri bulunan ve Malatya halkının uğrak yerlerinde biri olan 8 dönümlük Kernek Meydanı Belediyemiz tarafından yeniden düzenleniyor.

Kernek’in aslına ve anlamına uygun olarak “Su” temasının yoğun bir şekilde kullanıldığı meydanda 9 metre yüksekliğinde özel bir şelale, seyir tepesi, yel değirmeni ve kafeteryanın yanı sıra, kamelyalar, amfi tiyatro ve zengin yeşil alanlar yer alıyor.

İnşaatı devam eden Kernek Meydan düzenleme çalışmalarını  tamamlayarak  yakında Malatya’mızın hizmetine açacağız.

 

3.YAŞAM VE SPOR MERKEZİ

 Şeker arazisi üzerinde, 53 dönümlük bir alanda inşa etmekte olduğumuz Yaşam ve Spor Merkezi, Malatya’da bu kapasitede yapılan ilk tesis olma özelliğine sahip bulunuyor. 16.500 m2 kapalı alana sahip olan merkezde, bay ve bayanlara yönelik iki ayrı  yüzme havuzunun yanı sıra, çocuk havuzları, Türk hamamı, Fitness Salonu, Tenis Kortu, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeterya, dinlenme terasları, otopark ve dükkanlar yer almaktadır.

Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Yaşam ve Spor Merkezi’ni, çevre düzenlemeleriyle birlikte 2014 yılı içerisinde hizmete sunacağız.

4.KÜLTÜR SANAT GALERİSİ

 Sosyal belediyecilik alanında önemli yatırım ve hizmetlere imza atan Belediyemiz,  Belediye Hizmet Binamızın yan tarafında 20 dönümlük bir alanda 6.756 m2’lik inşaat alanına sahip Sanat Galerisi yapmaktadır.

Kaba inşaatı bitme aşamasına getirilen Sanat Galerisi 3 kat ve 3 bloktan oluşmaktadır. Ayrıca, içerisinde 17 adet atölye, 50 araçlık otopark, müze ve sergi salonları yer almaktadır.

5.SANAT SOKAĞI

Sanat Galerisi’nin hemen yanıbaşında 9 dönümlük bir alanda 3.510 m2’si inşaat alanına sahip olan Sanat Sokağı’nın kaba inşaatı büyük oranda tamamlanmış olup ince işlerin yapımı devam etmektedir.

  • Sanat Sokağı bünyesinde;
  • Gençlik Merkezi,
  • Kent Müzesi, Kitap
  • Kafe,
  • Sohbet Kafe,
  • Türkü Kafe,
  • Malatya Mutfağı ve
  • Halıcı Konağı gibi 7 ayrı birim yer almaktadır.

6.BÖLGE KÜLTÜR MERKEZİ VE İPEK CADDESİ  SEMT PAZARI

Son beş yıl içerisinde Malatya’da birçok ilki gerçekleştiren Belediyemiz, yine Belediye tarihinde ilk kez, haftanın  her günü değişik mahallelerde kurulan semt pazarları için sağlıklı ticari mekanlar oluşturmaktadır.

Bu amaçla Belediyemiz tarafından İpek Caddesi’nde 3.720 m2’likbir alanda iki katlı bir bina inşa edilmektedir. Binanın alt katı  semt pazarı olarak, üst katı ise çeşitli sosyal kültürel aktivitelerin yapılacağı çok amaçlı  Kültür Merkezi olarak hizmet verecektir.

Proje tamamlandığında İpek Caddemiz sadece modern bir kültür merkezi ve otopark kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda kurulan pazar nedeniyle haftanın bir günü kapanan cadde açılarak trafik rahatlayacaktır.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 10
Bugün : 543
Bu Ay : 2111
Toplam : 2111

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom