Adli Kolluk Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, Adlî Kolluk Yönetmeliğinde yapılan değişiklikte Emniyet ve Jandarma kolluk amirlerine adli olayları mülki idare amirine bildirme zorunluluğu getirildi.

Adli Kolluk Yönetmeliği Değişti Türkiye-Dünya

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı “Adlî Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmenlikte yapılan değişikliğe göre; adli kolluk deyimi, “Adlî kolluk sorumlusu: Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen adlî kolluğun komutanını, amirini veya sorumlusunu” şeklinde değiştirilirken, “En üst dereceli kolluk amiri” deyimi ise şu şekilde yeniden düzenlendi; “Emniyet Genel Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü.”

Yönetmenliğin 5. Maddesindeki “Cumhuriyet savcıları, adlî görevlere ilişkin emir ve talimatlarını öncelikle adlî kolluk sorumlularına veya adlî kolluk görevi ifa eden diğer birim âmirlerine verir” cümlesinde yer alan “Savcılar” ibaresi “Başsavcılığı” ibaresi olarak değiştirildi.

ADLİ OLAYLAR MÜLKİ İDARE AMİRİNE BİLDİRİLECEK”

Yönetmenlikte yapılan önemli değişiklikte ise Emniyet ve Jandarma amirlerinin adli olayları mülki idare amirine bildirme zorunluluğu getirildi. Buna göre; yönetmenliğin 5. Maddesine eklenen yeni uygulama şu şekilde; “En üst dereceli kolluk amiri adlî olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir.”

“SAVCILAR SORUŞTURMA İÇİN CUMHURİYET BAŞSAVCISINA BİLGİ VERECEK”

Adi Kolluk Yönetmenliğinin değiştirilen 6. Maddesi ise şu şekilde oldu; “Adlî kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri; el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhâl Cumhuriyet başsavcılığına ve en üst dereceli kolluk amirine bildirir ve ilgili Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlar. Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir. En üst dereceli kolluk amiri, adlî kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla adlî kolluk görevlileri üzerinde gözetim, denetim, planlama ve gerektiğinde diğer idari tedbirleri almaya ve iş bölümünü yapmaya yetkilidir.”

Aynı yönetmenlikteki “Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda o yerdeki adlî kolluğun sorumluları hakkında bir değerlendirme raporu düzenleyerek sicil âmirlerine verilmek üzere illerde valilere, ilçelerde kaymakamlara gönderir” şeklindeki 11. Maddesi ise şu şekilde değiştirildi; “Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, adlî kolluk sorumluları hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderir.”
Yönetmenlik yürürlüğe girdi.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 8
Bugün : 739
Bu Ay : 1257
Toplam : 1257

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom