Şike Yasasında Kafalar Karışık

"Şike yasası referanduma götürülsün. Referandumdan geçtiği gün milletvekilliğinden istifa edeceğim".

Şike Yasasında Kafalar Karışık Türkiye-Dünya

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Şike yasası referanduma götürülsün. Referandumdan geçtiği gün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Referandumda reddedilirse yasa teklifinin altında imzası bulunan grup başkanvekilleri, o koltuklarını bırakacaklar mı" dedi.

Tayyar, konuya ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Gül tarafından veto edilen 'Şike Yasası'nın Perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu'nda yeniden görüşüleceğini anımsatan Tayyar, yasanın referanduma götürülmesini istedi. Yasaya kesinlikle "hayır" oyu vereceğini belirten Tayyar, "Buradan çağrıda bulunuyorum. Yasa referandumda kabul edilirse, geçtiği gün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Eğer geçmezse o koltuklarda oturan ve altında imzası bulunan grup başkanvekilleri koltuklarını bırakacaklar mı" diye konuştu.

Yasanın kabul edilmesi durumunda şike iddiasıyla cezaevinde bulunan kişilerin büyük gövde gösterisi ile cezaevinden çıkacağını ve ikinci "Habur" vakasının yaşanacağını savunan Tayyar, "sporda Ergenekon'un cirit atacağını" söyledi. Tayyar, 'Partinize kırgın mısınız' sorusuna, "Derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 10 yıldır çetelerle mücadele etmiş bir partinin refleksi bu olmamalıydı" yanıtını verdi.

Cezaların ağır olduğu yönündeki eleştirilerin anımsatılması üzerine Tayyar, kopya çeken bir öğrencinin 1ila 4 yıl arasında hapis cezası ile yargılandığını, şike için öngörülen cezanın az bulunmasına bir anlam veremediğini söyledi.

Parti içinde vekillerin tavrının ne olduğunun sorulması üzerine Tayyar, "Bire bir konuştuğumda çoğu yasadan rahatsız. Kendi hallerine bırakılırsa bu yasa çıkmaz" dedi.

Tayyar, iki grup başkanvekilinin aynı tarzda açıklama yapmasının kendisine tesadüf gibi gelmediğini, Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bir açıklama gibi geldiğini belirterek, "İnşallah öyle değildir" dedi. 

CUMHUR BAŞKANLIĞININ VETO GEREKÇESİ

Söz konusu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderilmesinin gerekçeleri aşağıda sunulmaktadır:

“ Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 24/11/2011 tarihinde kabul edilen 6250 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” incelenmiştir.

Sportif faaliyet ve organizasyonlarda düzenin sağlanarak sporun kitlelere yayılmasının teşvik edilmesi amacıyla yürürlüğe konulan 5149 sayılı Kanunun, yürürlüğe girdiği 2004 yılından itibaren spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliği önlemede yetersiz kaldığı görülmüş ve anılan yetersizlikler ile uygulamada karşılaşılan noksanlıkların giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisince 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kabul edilerek 14/4/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Genel gerekçesinde, diğer ülkelerin ve uluslararası spor örgütlerinin düzenlemeleri ile teamüllerinin gözönünde bulundurularak hazırlandığı ve uluslararası sözleşmeler ile gelişmelere paralellik sağlandığı belirtilen 6222 sayılı Kanunla spor alanında faaliyet gösterenlerin ve taraftarların haklarının korunması, düzensizlik ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla bu alana özgü suçlar ve cezaları düzenlenmiştir.

İncelenen Kanunla ise, şike ve teşvik primi suçu başta olmak üzere 6222 sayılı Kanunda çeşitli suçlar için getirilen hapis cezalarının indirilmesi, bazı fiiller için öngörülen hapis cezalarının yerine adli para cezası verilmesi ve bu değişikliklere bağlı olarak görevli mahkemelerin değiştirilmesi öngörülmüştür.

Bilindiği gibi, hukuk devletinde, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar, ceza hukukunun temel ilkeleri ile Anayasanın ilgili hükümleri başta olmak üzere, ülkenin sosyal ve kültürel yapısı, etik değerleri ve ekonomik hayatın ihtiyaçları gözönüne alınarak tespit edilecek ceza siyasetine göre belirlenir.

Kanun koyucu, cezalandırma yetkisini kullanırken hangi fiillerin suç sayılacağı, bunların hangi tür ve ölçüdeki ceza müeyyideleri ile karşılanacağı, nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edilebileceği konularında takdir yetkisine sahiptir. Bu yetki kullanılırken suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunmasının sağlanması ve öngörülen cezanın, cezalandırmada güdülen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması gibi esaslar dikkate alınır. Suç ve ceza arasında adalete uygun bir oranın bulunup bulunmadığının tespitinde ise o suçun toplumda doğurduğu infial ve etki, kişiler üzerinde oluşturduğu tehlike ve zarar ile bunların azlığı veya çokluğu, suçun işlenme oranındaki azalma veya artış gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde, yapılan düzenleme gerçek amacının dışında sonuçlar doğurabileceği gibi toplumun adalete olan güven duygusunun sarsılmasına da sebep olur.

Bu itibarla, incelenen Kanunla öngörülen değişikliklerin, ölçülülük ve caydırıcılık gibi ceza hukukunun temel prensiplerini etkisiz kılacağı ve yukarıda belirtilen sakıncaları doğurabileceği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, 6222 sayılı Kanunda değişiklik öngören bu Kanunun gerekçesinde, yapılan değişikliklerin, diğer kanunlarda öngörülen suçlara verilen cezalar dikkate alınmak suretiyle adil ve hakkaniyete uygun cezalar belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmekte ise de, kamuoyunda, genel ve gereklilikten doğan bir düzenleme olmaktan ziyade, halen yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bulunan kişilere yönelik özel bir düzenleme olduğu intibaını uyandırdığı, bu durumun da değişikliğin esas amacı dışında özel bir saikle hazırlandığı eleştirilerine sebebiyet verdiği görülmektedir.

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 6250 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.”

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 11
Bugün : 601
Bu Ay : 8660
Toplam : 8660

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom