Malatya Peysaj 44 Çalışmaları Tamamlandı

Malatya için hazırlanan Peyzaj 44 projesinin tamamlandığı ve etüt ve inceleme gezisinin başladığı bildirildi.

Malatya Peysaj 44 Çalışmaları Tamamlandı Malatya Haber

Malatya için hazırlanan Peyzaj 44 projesinin tamamlandığı ve etüt ve inceleme gezisinin başladığı bildirildi. Peyzaj 44 projesi çerçevesinde, turizm, tarım, ormancılık, sanayi, hizmet sektörü gibi sektörler konusunda çalışma yapıldığı vurgulandı.

Proje grubu adına, Proje yöneticisi Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükran Şahin basın açıklaması yaptı. Şahin, "Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yürütülen, müşteri kuruluşların Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olduğu Tübitak KAMAG (Kamu Araştırmaları Grubu) "İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/Rekreasyonel Açısından Değerlendirilmesi (Peyzaj-44)" isimli proje kapsamında 7-18 Eylül tarihleri arasında Malatya'ya proje etüt ve inceleme gezisi düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Şahin, projede Malatya'ya ilişkin peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi ile bölgesel ve ulusal peyzaj sınıflandırmasına temel oluşturacak, mekansal planlamaya ekolojik alt yapısıyla destek olacak pilot bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bu amaçla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama teknolojilerinden yararlanılarak Malatya iline ilişkin doğal ve kültürel peyzaj özellikleri bilgisayar ortamına aktarılarak Turizm/rekreasyon başta olmak üzere farklı sektörlere ilişkin bazı politika ve stratejiler üretilmektedir. Proje kapsamında üç temel çalışma gerçekleştirilmektedir" diye konuştu. Şahin, yaptıkları çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:
"Malatya ölçeğinde gerçekleştirilen Peyzaj Karakter Analizi sonucunda, iklim, jeoloji, fizyografya ve arazi örtüsü verileri kullanılarak ildeki farklı peyzajlar doğal sınırlarıyla belirlenmiştir. CBS yardımıyla ve yargı-bağımsız olarak belirlenen her bir peyzaj tipi için koruma ve kullanım dengesi gözetilerek peyzaj stratejileri üretilmektedir.

Turizm ve Rekreasyon Kaynakları Peyzaj Bilgi Sistemi (T&R PBS) aşamasında da Malatya iline ilişkin tüm sayısal ve sözel verilerin CBS ortamında mekanla ilişkili olarak veri tabanları oluşturulmuştur. Önemli algılanabilir niteliklerin envanteri (yollar, arkeolojik alanlar, tarihi eserler, sivil mimari öğeleri, bitki örtüsü, ilginç manzaralar vb.) arazi sörveyleri ile belirlenmiştir. Sörvey Malatya Valiliği, İl Özel idaresi ve yerel halkın desteği ile kaynak envanteri çalışmasını kapsayacak şekilde, Malatya merkez ilçe ve 13 ilçenin tamamında yürütülmüştür. Arazi sörveylerinden önce köy muhtarlarına köy bilgi formları verilerek köylerde bulunan turizm ve rekreasyon açısından kaynak oluşturabilecek nitelikler tespit edilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında ise bu formlara yazılan kaynaklara öncelik verilmiş ve yerlerinin tespiti sağlanmıştır. Turizm ve rekreasyon kaynağı doğal ve kültürel peyzaj öğeleri, bilgi sistemlerinin sağlayacağı olanakların yardımıyla kaydedilmiş, kodlanmış ve sınıflandırılmıştır.

Peyzaj öğelerinin turizm ve rekreasyon amaçlı değerlendirilmesinde üst ölçekte peyzaj tipleri için geliştirilen stratejilerle uyumlu kararlar üretilebilecek"

"Turizm ve Rekreasyon Kaynakları Peyzaj Politikası (T&R PP) aşamasında da Malatya turizm ve rekreasyon kaynakları kullanım, koruma, iyileştirme ve onarım kapsamında değerlendirilirken bunun yanında turizm ve rekreasyon organizasyonu acısından önemli sayılan Malatya imajı, Turizm- rekreasyon kaynakları kullanıcı profili ve talebi parametreleri anket yönteminden yararlanılarak araştırılmıştır" diyen Şahin şöyle devam etti:

"Anketler Malatya yerleşik nüfusunun rekreasyonel talebinin saptanması ve Malatya'ya sınırlı süreli ve geçici olarak gelenlerin talep analizi olarak iki hedef üzerine inşa edilmiştir. Malatya imajına ilişkin araştırmada da benzer yaklaşımdan yararlanılmıştır. Anketler merkez ilçe ve 13 ilçede Malatya'da ikamet eden 3 bin 200 kişiye ve Malatya dışından gelen 210 kişiye uygulanmıştır. Üretilen bilgiler e-devlet uygulamaları kapsamında internet tabanlı olarak kullanıma sunulacaktır. Bu sistem karar vericiler, yatırımcılar ile diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve erişilebilir veriyi içerecektir. Alan kullanım kararları için henüz ayrıntılı analizlerin yapılmadığı kırsal alanlar, birçok turizm ve rekreasyon türü için önemli potansiyelleri içlerinde barındırmaktadırlar. Burada önemli olan bu kaynakların yok olmadan toplumsal refah/yasam kalitesi ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla değerlendirebilmek için belirlenmesi ve koruma altına alınmasıdır. İl Genel Meclisi'nin yaptıracağı ve uygulayacağı imar planı ve cevre düzeni planı çalışmalarında duyarlı peyzajların saptanması, turizm potansiyeli yüksek alanların belirlenmesi ve planlama kriterlerinin oluşturulmasında proje sonuçları önemli bir rehber olacaktır. Ayrıca proje sonuçlarını doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında Turizm, Tarım, Ormancılık, Sanayi, Hizmet sektörü gibi sektörler kullanabilecektir"

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 5
Bugün : 81
Bu Ay : 4510
Toplam : 4510

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom