Dünya Otizm Günü

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Dünya Otizm Günü Malatya Yaşam-Sağlık

Erzurum’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 

Otizm Platformu Adına Asperger Sendromu ve Otizmle Hayat Derneği Temsilcisi Semra Özaydınlık yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ve Nisan ayı da Dünya Otizm Farkındalık ayı olarak ilan edildiğini belirterek, “Otizm, bireyin etkileşim,iletişim ve hayal gücü kapasitesini olumsuz etkileyen, beraberinde bir takım duyusal hassasiyet (aşırı duyma,ışığa hassasiyet,dokunma,koku hassasiyeti,vb.) ve takıntılı davranışlar,sosyal çekilme gibi olumsuzlukları da içeren nöropsikiyatrik bir rahatsızlıktır. Ağırdan hafife göre dereceleri bulunan Otizm’in en bilinen türü Asperger Sendromudur; Asperger Sendromu olan bireyler akademik açıdan bir sorun yaşamaz iken Otizmin 3’lü göstergesindeki ( etkileşim,iletişim ve hayal gücü’nde eksiklik ve aksamalar ) bütün olumsuzlukları ve ayrıyeten otizmin getirdiği duyusal hassasiyet ve psikolojik/sosyal sorunları birebir yaşarlar. İyi ve doğru yapılandırılmış bir eğitim ve sonrasında sağlanabilecek uygun şartlardaki iş ortamı ile hayata tutunabilen Aspergerlerin en önemli beklentileri Yüksek Öğrenim giriş kolaylığı ve muafiyeti sağlanması ve Askerlik Hizmetinden muaf tutulmalarıdır” dedi.

“Yaşadıkları olumsuzlardan travmatik olarak etkilenen Aspergerler belli etmeselerde içlerinde biriktirdikleri travmatik etkilerin sonucunda intihar yada tamamen otistik kapanma gibi riskler içindedirler” diyen Semra Özaydınlık, “17 Dernek ve 2 Vakıf olmak üzere 19 STK nun bir araya gelmesi ile oluşmuş olan Otizm Platformu nun ilgili STK ları Otizm le ilgili farkındalık ve bilinirlilik oluşturmak amacı ile bulundukları illerde çeşitli etkinlikler düzenlemektedirler.

ASPERDER olarak 30 Nisan’ı Otizm Kardeşler Günü olarak ilan ettik ve kardeşi otizmden etkilenmiş bütün insanlarımızın Nisan Otizm ayının bu son gününde hatırlanmalarını istedik.
Ayrıca ASPERDER olarak Yurdumuzun çeşitli illerindeki aile örgütlerine dernek olabilmeleri yönünde elimizden geldiğince destek olmak ve yol göstermek istiyoruz.

Güzel ilimiz Erzurum da bu illerden biri. Asperger Sendromu ve Otizme yapmakta olduğu olumlu katkılarından ötürü ASPERDER’in onur duyduğu temsilcilerinden biri olan sayın Semra Özaydınlık hanımın öncülüğünde siz Erzurum ilgili kuruluşlarına duyurmak istediğimiz önemli bir konu var:
Erzurum da yaşayan yaklaşık 70 tane eğitim çağında olan otizmli yavrumuz bulunmakta. Ve ne yazık ki bu yavrularımız için bir OÇEM ( Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ) bulunmamakta. Yetkili kişi ve kuruluşlarımızdan Erzurum da bir OÇEM kurulmasını;.Eğitim çağını geçmiş olan 20 civarında da otizmli tanılı kişinin de mesleki eğitim desteği verilerek hayata kazandırılmasını ve sportif faaliyetlerde de faydalandırılmalarını ivedilikle talep ediyoruz” diye konuştu.

Semra Özaydınlık, Erzurum’da ki faaliyetlerinde, Otizm Platformunca hazırlatılan Otizmle ilgili Afişlerin bastırılmasında Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Atatürk Üniversitesi Eğitim fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Canım, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ömer Özden, şehir içi ulaşım araçlarında afilerin asılmasını sağlayarak halkın bilgilenmesine desteklerinden dolayı; kendi kurumlarında afişlerin asılmasını üstlenerek gerekli desteği veren; Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Kemalettin Demirkıran; Milli Eğitim RAM Şube Müdürü Uğur Elmas ;Sağlık İl Müdürlüğü Basın Ve Eğitim Şube Müdürü Hikmet Yavilioğlu’ya Otizm Platformu adına teşekkür etti. 

 Sosyal hizmet uzmanı Ali Rıza Doğan'ın OTİZM çalışmasını faydalı olacağına inanarak Malatyam.com okuyucularımıza sunuyoruz.

 

OTİZM
“YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK”
 

                                                                                       Ali Rıza DOĞAN, Sosyal Hizmet Uzmanı

Otizm, son yıllarda çok fazla duymaya başladığımız bir engel türüdür. Gerek çekilen filmler (Yağmur Adam, Benim Adım Sam, Şifre Merkür gb.), gerekse yazılan kitaplar, gazete ve dergiler gibi yayınlar aracılığı ile otizme olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin iletişimi artırmak için neredeyse her gün yeni bir buluşa imza attığı günümüzde bu iletişimden yararlanamayan ve kendilerini dış dünyaya kapatan bu çocuklar fark edilmektedir.Bu fark edilmeyle birlikte otizimde gün geçtikçe yeni bir ilerleme kat edilmekte tüm bunlarla birlikte bu çocukların kendilerine ait dünyaları biraz daha keşfedilmektedir. Bu ilerlemeler ışığında otistik çocuklar daha iyi tanınmakta verilen eğitimin kaliteside artmaktadır.Tüm bu yaşanan ilerlemeler bizlerin geleceğe biraz daha umutla bakmasını sağlamaktadır.  

Otizm, ilk olarak 1943 yılında Amarikalı çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından “Erken Çocukluk Otizmi” olarak adlandırılmıştır.(Darıca,Abidoğlu ve Gümüşcü 2002). 

Otizm, bireyin dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü iç dünya yaratması durumudur. (Öztürk,1997)

Otistik sendrom, değişik edinsel ve gelişimsel nedenlere bağlı olarak, 3 yaş öncesinde çocuklarda ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim, sembolik etkinlik, oyun ve sosyal ilişki alanlarında bozukluk ve stereotipiler ile karekterize olan bir bozukluktur.(Aydın,2003)

Otizm, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden bir özürlülük durumudur. (Korkmaz,2000) Bunun yanı sıra, çocuk 36 aylık olduğunda ya da daha ileri yaşta iken de Otistik davranış özellikleri gösterebilmektedir. (Darıca,Abidoğlu ve Gümüşcü 2002). Otistiklerde, iletişim ve sosyal etkileşim şiddetli bozukluk gösterir, gelişmede bir uyumsuzluk ortaya çıkar. Otizm, bir hastalık olarak değil, gelişimsel bir sendrom olarak tanımlanır. (Korkmaz,2000) 

Otizm nelerle karıştırılır?

Özelikle küçük yaşlarda, otizm, özellikleri ve seyri bakımından otizmden çok farklı olan başka hastalık ve bozukluklarla karışabilir. Otizm, doğumsal sağırlık, çocukluk çağı depresyonu, çocukluk çağına uygun konuşma sorunları, zeka geriliği, dikkat eksikliğiyle (hiperaktivite sendromu ) ile karıştırılabilir. (Korkmaz,2000) 

Otizm en erken nasıl tanınır?

Göz temasında yaşanan sorunlar, karşılıklı dikkatin gelişmemesi, göz göze gelindiğinde anlamlı bir iletişim kurulmaması, bebeğin gereksinimlerini ifade etmek için değişik ağlamalar kullanmaması, nesnelerle ilgilenmemesi, kucağa alınınca susmaması, kucağa alınmaya direnmesi şeklinde erken belirtiler saptanabilir. (Korkmaz,2000) Otizmin kesin tanısı için kullanılan nesnel objektif bir yöntem, biyolojik bir tetkik olanağı yoktur. Gözleme dayanarak ve aileden alınan bilgilere göre tanı konur.

Otistik bir bebeğin altı aylık olduktan sonra otizm ile ilgili ortaya çıkan belirtileri: Bebek ağzına hiçbir şey koymuyorsa, yemek ve içmek istemiyorsa, seslenildiğinde hiçbir tepki vermiyorsa, çevreyi gözlemlemiyor ya da hiç bir şeyi taklit etmiyorsa, akranlarına kıyasla çok belirgin bir sakinliğe sahipse, kişilere ve nesnelere karşı korkuya kapılıp aşırı tepki veriyorsa, davranışlarında basmakalıplık hakimse otizm belirtilerinin olduğu söylenebilir.

Otizmin kızlara göre erkek çocuklarda görülme oranı 3-4 kat daha fazladır. Her on bin kişi içinde dört beş kişi tipik otistiktir, yaklaşık 15-20 kişi de otistik davranışlar sergilemektedir. (Korkmaz,2000)

Otizm tanısı almış çocukların %70’inde zeka problemi bulunmaktadır. Otistik çocukların

%10-15’i normal ve normal üstü zekaya, % 25-35’i sınır veya hafif zihinsel engele, ortalama %50’si ağır zihinsel engele sahiptirler. 

DSM-IV’E GÖRE OTİZM TANI ÖLÇÜSÜ 

Bugün bir çok ülkede kullanılan tanı sistemi, Amerikan Psikiyatri Biğrliğinin hazırladığı sistemdir.

  1. En az ikisi (1)’inci maddeden ve birer tanesi (2) ve (3)’üncü maddelerden olmak üzere (1), (2) ve (3)’üncü madelerden toplam altı (ya da daha fazla) maddenin bulunması:

(1)   Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı ile kendini gösteren toplumsal etkileşimde nitel bozulma:

(a)    Toplumsal etkileşim sağlamak için yapılan el kol hareketleri, alınan vücut konumu, takınılan yüz ifadesi, göz göze gelme gibi sözel olmayan bir çok davranışta belirgin bir bozulmanın olması.

(b)   Yaşıtlarıyla gelişimsel düzeyine uygun ilişkiler geliştirememe,

(c)    Diğer insanlarla eğlenme, ilgilerini ya da başarılarını kendiliğinden paylaşma arayışı içinde olmama ( örn. İlgilendiği nesneleri göstermeme, getirmeme ya da belirtmeme)

(d)   Toplumsal ya da duygusal karşılıklar vermeme

(2)   Aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini gösteren iletişimde nitel bozulma:

(a)    Konuşulan dilin gelişiminde gecikme olması ya da hiç gelişmemiş olması (el, kol ya da yüz hareketleri gibi diğer iletişim yollarıyla bunun yerini tutma girişimi eşlik etmemektedir.)

(b)   Konuşması yeterli olan kişilerde, başkalarıyla söyleşiyi başlatma ya da sürdürmede belirgin bir bozukluğun olması.

(c)    Basmakalıp ya da yineleyici ya da özel bir dil kullanma,

(d)    Gelişim düzeyine uygun çeşitli, imgesel ya da toplumsal taklitlere dayalı oyunları kendiliğinden oynamama.

(3)   Aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini gösteren davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntülerin olması:

(a)    İlgilenme düzeyi ya da üzerinde odaklanma açısından olağandışı, bir ya da birden fazla basmakalıp ve sınırlı bir örüntüsü çerçevesinde kapanıp kalma.

(b)   Özgül, işlevsel olmayan, alışageldiği üzere yapılan gündelik işlere ya da törensel davranış biçimlerine hiç esneklik göstermeksizin sıkı sıkıya uyma,

(c)    Basmakalıp ve yineleyici motor mannerizmler (örn. Parmak şıklatma, el çırpma ya da burma ya da karmaşık tüm vücut hareketleri)

(d)   Eşyaların parçalarıyla sürekli uğraşıp durma.

  1. Aşağıdaki alanlardan en az birinde, 3 yaşından önce gecikmelerin ya da olağandışı bir işlevselliğin olması:

(1)   Toplumsal etkileşim,

(2)   Toplumsal iletişimde kullanılan dil ya da

(3)   Sembolik ya da imgesel oyun.

      C. Bu bozukluk Rett Bozukluğu ya da Çocukluk Dizintegratif Bozukluğu ile daha iyi açıklanamaz. (Köroğlu, 2001)    

OTİSTİK ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

· Göz kontağı kurmazlar. Gözlerinize baksalar bile kısa sürelidir veya sizden uzaklara bakıyormuş gibidirler.                                                                              

· Huzursuz görünürler.                                                                                       

· Sözel veya sözel olmayan (yüz ifadesi gibi) birtakım ifadelere tepki vermeyebilirler.(seslenildiğinde duymuyormuş gibi davranırlar.)

· Bazıları birtakım ses, koku, ışık veya dokunuşa aşırı hassastırlar.

· Bazıları ise sıcak, soğuk veya herhangi bir acıya karşı oldukça duyarsızdır.

· Etraftaki birtakım değişikliklere stresli bir tepki gösterirler.Bazı çocuklar ev veya oda düzenlerinin bozulmasına karşı aşırı tepki gösterirler. (örneğin, evdeki eşyaların yerleri değiştirilmişse, eşyalar eski yerlerine konana kadar kendilerini yerden yere vurup ağlayabilirler.)

· Rutin olarak görmeye ve yapmaya alıştıkları şeyleri severler. Zihinlerinde yaşadıkları ortamın bir haritasını gezdirirler ve yapılan her küçük değişiklik çocuğun daha fazla stres yaşamasına neden olur.

· Bazı çocuklar çok saldırgan olurlar. Kendilerine, başkalarına ya da eşyalara zarar verebilirler.

· Tehlike ve korku duygusu hissetmezler. (örneğin, korkusuzca trafiğe çıkabilir, ateşle oynayabilirler.)

· Yemek yeme bozuklukları vardır. Bazıları yenmez şeyleri yemekten hoşlanabilir.  

· Kullandıkları kelimeler çok sınırlıdır ve genellikle etraflarında sık duydukları sözleri kullanırlar.Bazen de konuşulanları papağan gibi tekrarlayabilirler.(Ekolali)

· Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler. (Örneğin, birilerini önemsemezler, ya da birileri yerlerini işgal ettiğinde veya zorunlu bir aktivite yapmak durumunda kalınca, istenmeyen bir obje gibi orayı terk ederler.

· Çoğunlukla insanları değil de objeleri ve cansız varlıkları tercih etmektedirler.

· Yaşadıkları duygular genellikle anında ve kesindir. İhtiyaçları önceliklidir. (Aydın,2003) 

· Parlak şeylere çok ilgi duyarlar. İlgileri belli bir şeye yöneliktir ve bu şey ortadan kaldırılırsa çocuk kriz geçirir. Otistik çocuklar bazı şeylere çok bağlıdır. Konserve kutuları, boş deterjan kutuları, plastik şişeler ve plastik kapaklar gb. Sevdiği bir şey kaybolursa bulunana kadar huzura kavuşmazlar.

· Yüksek sese karşı ilgisiz olanlar olduğu gibi bazı seslere şiddetli tepki gösterenler de vardır. Bazısına motosiklet ve köpek havlaması işkence gibi gelir.

· Hayatı boyunca konuşamayanlar olabilir.

· Otizmli çocuk, yürüyüşüne dikkat etmeden merdivenleri inip çıkabilir, bisikletini dikkatini vermeden sürer. Hatta pek çoğu karanlıkta eşyalarını bulabilir.

· Dokunulmayı sevmese de sıkı sarılmalardan hoşlananları vardır.

· Ellerini çırparlar, yüz göz hareketleri yaparlar ve başları dönmeden kendi etraflarında dönerler. Çoğu parmak uçlarında yürür. Bir çok otistik ellerini ya da eşyaları gözlerine çok yakın tutarlar. Bir kısmı güzel yürür, tırmanabilir ama bir kısmı da sakar olup dengesiz yürür tırmanmayı sevmez. Bazılarının parmak becerileri güzel ama yürüme ve konuşması iyi değildir. Hemen hemen hepsi yürürken kollarını çapraz sallamayı oldukça geç öğrenirler.

· Bazı çocukların kendilerine ait rutinleri vardır; iskemleye oturmadan önce bir kere iskemlenin etrafında dolaşmak gibi.

· Bazıları para gibi yuvarlak şeyleri döndürmeye meraklı ve beceriklidir. Dönen şeylere bakmaya doyamazlar.

· Pek çoğu müziği sever ve şarkı söyler.

· Otizmli çocukların duygusal gelişimi öteki çocuklarınki gibi olup tek farkı gelişimin gecikmesidir. Bir yaşındaki çocuğun annesinin arkasında ağlama özelliği otizmli bir çocukta dört veya beş yaşlarında ortaya çıkabilir. (Persson,2002)

· Otistik çocukların çoğu suyla oynamayı ve otomobille dolaşmayı çok severler.

· İletişim için konuşmayı çok fazla kullanmazlar.İsteklerini ifade etmek için ve isteklerine ulaşmak için kişilerin elinden tutarak bunlara ulaşmaya çalışırlar.

· Bazıları kendi etraflarında döner ve sallanırlar.Yürürken zıplayarak veya parmak uçlarında yürürler.

· Bazılarında uygun olmayan ortamlarda nedeni bilinmeyen gülmeler görülür.

· Başkalarının duygularını anlamakta zorlanır ve buna uygun tepkiler veremeyebilirler.

· Taklit yetenekleri sınırlıdır.

OTİZMİN ALT TİPLERİ

ASPERGER SENDROMU:

Bu sendromda tipik olarak Otistik çocuklarda görülen sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra dar ilgi alanı görülür.(örn. Hangi tarihin hangi güne geldiğini hesaplamak, uzun bir metni ezberlemek gb.) Çok sınırlı bir konuda çok derin bilgilere sahip olurlar. Otistiklerden farklı olarak zamanında konuşmaya başlarlar. Aşırı bilgiçlik ve el becerilerinde özel sorunlar çok tipiktir. Bu çocuklar normal veya üstün zekaya sahiptirler. Mekanik oyuncaklara çok düşkünlerdir. Davranış sorunları olur. El-kol hareketleri mimikler ve vücut dilini kullanma konusunda sorunları vardır. (Korkmaz,2000)

ÇOCUKLUĞUN DEZİNTEGRATİF BOZUKLUĞU: 

Bu çocuklarda doğumdan sonra en az iki yıl tamamen normal gelişim söz konusudur. Sıklıkla 3-4 yaşları arasında ortaya çıkar. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaşından önce gelişmiş olması gerekir. Çocukluk dezintegratifin başlaması ile ilk olarak artan aktiviteler, huzursuzluk, kaygı ve daha önce kazanılmış olan (konuşma gb.) becerilerin hızla yitirilmesiyle belirginleşir. Çocukluk dezintegratifin de ağır zihinsel engel görülür.           

RETT SENDROMU:           

Rett sendromu yalnız kızlarda görülen bir sendromdur.. En önemli belirtisi normal bir doğum ve ilk beş ay normal gelişimi takiben bebeğin başının büyümesinin giderek durması ve kafa çapında görülen küçülmedir. Rett sendromu olan çocuklar, ellerini belli bir amaca yönelik olark kullanmaktan vazgeçmeleri ve tipik el hareketleri (çamaşır yıkıyormuş gb.) ile ayırt edilir. İlk bir yıl içinde sosyal iletişimleri bozulur, daha ileri yaşlarda, eğer yürümeye başlamışlarsa yürümeleri de bozulur.Konuşmaları gelişmez veya gecikir.  (Korkmaz,2000) 

BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK (ATİPİK OTİZM):

            Karşılıklı toplumsal etkileşimde ağır ve yaygın gelişimsel bozukluk olmasının yanı sıra sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin gelişmesinde bir bozukluk olmasına ya da basmakalıp davranış, ilgiler ve etkinlikler bulunmasına karşın özgül bir Yaygın Gelişimsel bozukluk, Şizofreni, Şizotipal Kişilik Bozukluğu ya da Çekingen Kişilik Bozukluğu için tanı ölçütleri karşılanmıyorsa bu kategori kullanılmalıdır.(Köroğlu,2001) Gözlenen semptomların tanı koymak için yetersiz kalması durumunda konan tanıdır.   

OTİSTİK ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ PROMLEMLERİ

         a-         Öfke Nöbetleri : Genellikle 2-5 yaş döneminde belirginleşir. Bu dönemde konuşma çok az ya da hiç olmadığından, çocuk isteklerini sözel olarak ifade edememektedir. Bu nedenle, çoğu otistik çocukta öfke nöbeti olarak adlandırılan tekmeleme, ağlama, bağırma, kendini yere atma gibi davranışlar ortaya çıkmaktadır.

         b-        Çevresine Zarar Veren Davranışlar : Dışarıda çığlık atma, evdeki eşyalara zarar verme.

         c-         Kendisine Zarar Veren Davranışlar : Bu davranışlar; genellikle çocuğun kızdığı, endişelendiği ya da başarısız olduğu zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Örnek : saçlarını çekme, yüzünü tırmalama, ellerini ısırma vb. İleri derecede ise; başını duvara ya da yere vurma, ellerini kanatacak derecede ısırma.

         d-        Stereotip (Aynı Şekilde Tekrarlanan Hareket Dizisi)Vücut Hareketleri :  

1.                 Duyumsal Uyarım : İleri-geri sallanma, kendi ekseni etrafında dönme.

2.                 Görsel Uyarım : Parmaklarını gözlerinin önünde hareket ettirme, parmakları ile havada şekiller oluşturma.

3.                 Dokunsal Uyarım : Elin ritmik hareketler ile kulak, el gibi diğer vücut parçalarına vurulması.

            4.               İşitsel Uyarım : Aynı ezgiyi üst üste saatlerce mırıldanma. (Darıca,Abidoğlu ve Gümüşcü 2002). 

OTİZM ve TEDAVİ 

Otizm, şu anda sahip olduğumuz bilgi ve yöntemlerle tamamen tedavi edilebilecek bir problem değildir. Ancak uygun bir eğitim planı ve bazı durumlarda ilaç tedavisi ile otizmin bazı belirtileri ortadan kalkabilir, uyum yetenekleri ve becerileri geliştirilip kendi kapasitesi içinde mümkün olan en üst düzeye gelebilir. Ancak tedaviye başlarken çocuğun hangi noktaya varacağını kestirmek mümkün değildir. Bu yine çocuğun probleminin şiddetine ve gösterdiği semptomlarının ne şekilde bir araya geldiğine olduğu kadar, aldığı profesyonel desteğin ve eğitimin kalitesinede bağlıdır. (Kayaalp,2000)

Otizmi tedavi eden herhangi bir ilaç yoktur. Ancak; Otizmde kullanılan ilaçlar daha çok Otistik bireylerde görülen Hiperaktivite, saldırganlık, yeme sorunları, epilepsi nöbetleri, depresyon, sıkıntı gb. durumlara karşı kullanılır.   

KAYNAKÇA: 

1-      Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı (DSM-IV-TR), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 2000’den çeviren Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2001.

2-      AYDIN, Aydan. Otizmde İlk Adım. Birinci Basım. İstanbul: Epilson Yayıncılık, 2003.

3-      DARICA, Nilüfer, Ülkü ABİDOĞLU ve Şebnem GÜMÜŞŞCÜ Otizm ve Otistik Çocuklar. Üçüncü basım.Ankara:Özgür Yayın,2002.

4-      KAYAALP, İnci Vural.SOS Otizm ve İletişim Problemi Olan Çocukların Eğitimi.Birinci Basım.İstanbul: Evrim Yayınevi,2000.

5-      KORKMAZ, Barış.Yağmur Çocuklar,Otizm Nedir? İkinci Baskı.İstanbul: Doğan Kitapçılık,2000.

6-      PERSSON, Selvi Borazancı.AQ Otistik Zekâ ve Seviyeleri Otizm. İkinci Basım.İstanbul: Sistem Yayıncılık,2002.

7-      Öztürk, Orhan. “Ruh Sağlığı ve Bozuklukları” Ankara:HYB Yayınları,1997.

8-      TUFAN, İsmail. Otistik Çocuk Dahi mi, Engelli mi? Birinci Baskı.İstanbul: İletişim Yayıncılık,2003.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 7
Bugün : 443
Bu Ay : 2927
Toplam : 2927

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom